Utsikt over fjell, hav og hus

Endringer i vedtektene for verdipapirfondene Nordic High Yield Acc og Nordic High Yield ESG

Publisert

Alfred Berg Kapitalforvaltning informerer herved om at vi har søkt om og mottatt Finansinspektionens godkjenning for endringer i vedtektene for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic High Yield Acc og Alfred Berg Nordic High Yield ESG. I vedtektene har det tidligere vært en begrensning som innebærer at maksimalt 10 prosent av fondenes midler kan plasseres på konto hos kredittinstitusjon. Denne begrensningen er nå utvidet til maksimalt 20 prosent.

Endringene påvirker kun marginalt Fondets investeringsstrategi og risikoprofil. Ingen handling er nødvendig på bakgrunn av denne informasjonen.

Vedtektsendringene trer i kraft 22. august 2022.

For fullstendig informasjon, klikk på lenken for hvert fond nedenfor:

Alfred Berg Nordic High Yield Acc

Alfred Berg Nordic High Yield ESG

– Del artikkelen på sosiale medier