Alfred Berg Gambak fyller 30 år

Publisert

Det norske aksjefondet Alfred Berg Gambak ble første gang registrert som fond 1. november 1990. Dermed feirer fondet 30 års jubileum i disse dager. Og for noen år det har vært. Investorer som har vært med i fondet siden oppstart, og de er det faktisk en del av, har hatt en avkastning på mer enn 3500%. En annualisert avkastning på drøye 13%, gjennom 30 år.

Oslo Børs* har i samme periode gitt en avkastning  på i underkant av 1000%. En indeksinvestering på 100 000 kroner for 30 år siden ville dermed ha vokst til over 1 million kroner i dag. Investorer i Alfred Berg Gambak ville sittet igjen med ca. 3,7 millioner kroner. 

*Fondsindeksen (OSEFX) fra 1996, Totalindeksen (TOTX) før 1996. Kilde for avkastningstall: Morningstar

Jubileum også blant forvalterne

Leif Eriksrød overtok ansvaret for aksjeforvaltningen i Alfred Berg i august 2010. Han kunne dermed feire 10 års jubileum som leder for aksjeforvaltningen i sommer. Leif er ikke den eneste forvalteren med 10 års historikk på Alfred Bergs norske aksjeteam. Senior forvalter Petter Tusvik har faktisk 20 års jubileum som Alfred Berg forvalter i år.

Tredje mann på Alfred Bergs norske aksjeteam, Stig Arild Syrdal, har også vært på teamet lengre enn Leif Eriksrød. Stig Arild startet i Alfred Berg så tidlig som i 2006. Med unntak av en treårsperiode, hvor han hentet verdifull erfaring som risikoanalytiker i shippingsektoren, har han vært på Alfred Bergs aksjeteam siden da. Dermed har samtlige tre forvaltere på det norske aksjeteamet mer enn 10 års erfaring som Alfred Berg forvaltere.

Stabilitet har gitt dobbel børsavkastning siste 10 år

I Alfred Berg tror vi det er viktig med stabilitet i forvaltningsteam og forvaltningsmetodikk for å skape gode resultater over tid. Og stabiliteten har gitt svært gode resultater. Ser vi på perioden nåværende team har hatt ansvaret for forvaltningen av Alfred Berg Gambak har teamet levert mer enn dobbel børsavkastning.

En investering i fondsindeksen på Oslo Børs (OSEFX) har gitt en hyggelig dobling av investert beløp siste 10 år, en total avkastning på 102% (7,3% årlig). Fasiten for Alfred Berg Gambak viser en total avkastning på 208% (11,9% årlig). Alfred Berg Gambak har dermed levert en årlig meravkastning på 4,6% siste 10 år. Rentes rente effekten gjør at dette over 10 år summerer seg til mer enn 100% totalt.

Avkastningstall per 28. oktober 2020. Alle avkastningstall etter fradrag for forvaltningshonorar.

Solid også i et utfordrende 2020

Kombinasjonen av Koronaepidemi, kollaps i oljepris og norske kroner ga kraftig fall i det norske aksjemarkedet i mars i år. Oslo Børs var nær ved å hente inn hele markedskorreksjonen fra mars, men etter korreksjonen de siste dagene er fondsindeksen nå ned 12,5% i 2020 (per 28. oktober).

Vår indeksuavhengige og sentimentbaserte forvaltningsmetodikk har nok en gang vist seg å fungere både i medvind og motvind. Alfred Berg Gambak har klart seg langt bedre enn markedet også gjennom et utfordrende 2020 for norske aksjeinvestorer. Med en beskjeden nedgang for året på 3,1% ligger fondet nærmere 10% foran fondsindeksen hittil i år.

Vi takker for tillitten investorene i Alfred Berg Gambak har vist oss, i opp- og nedturer, gjennom 30 år. Vi lover å fortsette med den samme metodikken og tilnærmingen som har skapt de gode resultatene.

– Del artikkelen på sosiale medier