Månedswebcast Janauar 2024

Author avatar vegard hagen Publisert

Ved inngangen til 2023 var mange eksperter i markedet enige om at resesjonen var nær. Likevel steg Oslo Børs ca. 10% i 2023. Globale aksjer steg ca. 27% målt i norske kroner.

Aksjemarkedet ga investorene mye å bekymre seg for gjennom fjoråret. Med fasiten i hånd har markedet, enn så lenge, klart å navigere mot en myk landing i økonomien. Står vi fortsatt med undervurderte og attraktive norske aksjer inn i 2024?

Det var ikke bare i aksjemarkedet investorer fikk godt betalt. 2023 ga et sterkt «comeback» for rentefond. Våre nordiske investment grade fond steg mellom 6% og 7,4% i fjor. På slutten av året har markedet sendt lange renter kraftig ned, som var bensin på bålet for avkastningen i obligasjonsfond med lang rentedurasjon.

Hva er nå status på yieldnivåene i rentefondene inn i det nye året? Vil renter som aktivaklasse fortsette å gi aksjer solid kamp om oppmerksomheten fremover?

I denne webcasten vil våre forvaltere Morten Steinsland og Leif Eriksrød prate om hva som vil drive markedet og hvordan vi posisjonerer oss i våre porteføljer fremover.

– Del artikkelen på sosiale medier