Månedswebcast Juli 2023

Author avatar vegard hagen Publisert

Det nærmer seg ferietid og vi har straks unnagjort første halvår i 2023. Oslo Børs er opp ca. en prosent hittil i år. Denne utviklingen er svakere enn noen av våre nærmeste naboland, samt både europeiske og amerikanske aksjer. Norske investorer har fått bedre betalt ved å være investert ute enn hjemme. Kan denne pendelen snu fremover? 

Første halvår har gitt solid avkastning i de fleste rentefond. I rentemarkedet er det stadig mer rente å få. Spesielt korte renter har steget betraktelig mer enn lange renter den siste tiden. Profilerte økonomer frykter tremåneders Nibor over fem prosent før årsslutt. Vi har nå de høyeste rentene siden 2008. Hva betyr det for investorer og markedet at rentekurven blir stadig mer invertert? Tåler markedet at rentene går så høyt, så raskt?

Få med deg siste månedssoppdatering fra Alfred Berg før ferien.

I denne webcasten vil våre forvaltere Torolv Herstad og Leif Eriksrød prate om hva som vil drive markedet og hvordan vi posisjonerer oss i våre porteføljer fremover.

– Del artikkelen på sosiale medier