Månedswebcast September 2023

Author avatar vegard hagen Publisert

Globale og amerikanske aksjer har hatt et meget godt år så langt. Dette til tross for all usikkerhet i markedene.

Et globalt indeksfond har gitt ca. 25% avkastning hittil i år. Har du hatt valutasikring er resultatet ca. 15% avkastning. Oslo Børs til sammenligning har gått mer eller mindre sidelengs de to siste årene, men opp ca. 5% hittil i år. Hva er det som skal til for at Oslo Børs skal bryte ut av ørkenvandringen?

De siste dagene har spesielt amerikanske renter kommet ned. Både i den kortere og lengre enden av rentekurven. Ferske arbeidstall fra USA viste til færre ledige jobber. I følge Bloomberg er dette det svakeste tallet på to år. Ser vi nå en svakere trend i det amerikanske arbeidsmarkedet?

Med et arbeidsmarked og inflasjon som svekkes, synker sannsynligheten for flere renteøkninger. Betyr dette at renteinvestorene nå bør overveie mer durasjon i sine porteføljer?

I denne webcasten vil våre forvaltere Leif Eriksrød og Morten Steinsland prate om hva som vil drive markedet og hvordan vi posisjonerer oss i våre porteføljer fremover.

– Del artikkelen på sosiale medier