Ingen rente – ingen sikring

Author avatar vegard hagen Publisert

Med Thomas Eitzen, Chief Analyst Fixed Income i SEB Norge, og Morten Steinsland, leder for renteforvaltning i Alfred Berg. Onsdag 03. juni 2020.

Investorer har normalt en del av porteføljen i lange internasjonale obligasjoner for å motvirke fall i aksjemarkedet. Men mange lange internasjonale obligasjonsfond har negativ avkastning i 2020. De har ikke fungert som sikring mot fallet i aksjemarkedet de siste månedene. Posisjonering på norsk lang rentekurve derimot har gitt svært hyggelig avkastning og dermed fungert som sikring.

Det er en klar sammenheng mellom rentenivået før fallet i markedet og hvor mye rentene falt. I områder der rentene var høyest falt de mest. Norske renter var høye relativt sett og kunne derfor falle mer enn internasjonale. Dette ga god sikring. I skrivende stund har norske renter kommet mye ned. Er potensialet for fall i renter, og dermed nedsidebeskyttelsen, tatt ut? Kan man like godt velge kort durasjon nå? Ved inngangen til en realøkonomisk krise vi ikke kjenner varigheten eller dybden av, er det viktig å være riktig plassert. Norske investorer har mer enn 100 mrd. kroner i lange internasjonale rentefond med begrenset rentebeskyttelse og lang kredittdurasjon. Er det klokt?

Vi inviterer til en oppdatering på rentemarkedet her hjemme og internasjonalt med Chief Analyst Fixed Income i SEB Norge, Thomas Eitzen og leder for renteforvaltning i Alfred Berg, Morten Steinsland.

– Del artikkelen på sosiale medier