Månedswebcast Desember 2023

Author avatar vegard hagen Publisert

Mange i markedet mener nå at inflasjonen er død. Med et stort fall i lange renter har markedet allerede gått langt i å prise inn mange rentekutt fra sentralbankene – og dette på veldig kort tid. Er dette et signal fra markedet om at tøffere tider er i emning? Hvordan har rentefallet slått ut for investorer som har tatt på mer durasjon i sine rentefond?

Rapporteringssesongen for tredje kvartal er over, og totalen for Norden var en topplinje som ventet, og en bunnlinje klart bedre enn ventet. Prises nå nordiske aksjer attraktivt relativt til globale? Eiendomssektoren steg kraftig i november, også drevet av fall i renter. Er det tid for å vekte opp i eiendomsaksjer eller tror vi det finnes bedre investeringer i andre nordiske sektorer?

I denne webcasten vil våre forvaltere Kristian Tunaal og Torolv Herstad prate om hva som vil drive markedet og hvordan vi posisjonerer oss i våre porteføljer fremover.

– Del artikkelen på sosiale medier