Markedssyn Januar 2024

Author avatar vegard hagen Publisert

Inflasjonen faller raskere enn ventet, men fortsatt mye usikkerhet i veien mot 2 prosent målet. Når hele markedet priser myk landing og raskt fallende inflasjon så vil et utfall som avviker fra dette kunne få store effekter i obligasjon og aksjemarkedet.

Kronekursen er fortsatt svak, men har styrket seg betydelig etter siste renteheving.

Alternativ avkastningen til aksjer er god. Yield nivået har økt betydelig det siste året og det betyr at obligasjoner er mer motstandsdyktig for endringer i markedet.

Den globale makroutviklingen peker mot en myk landing, noe som vil være positivt for fremvoksende markeder i 2024.

Aggressive rentekutt er priset inn og vi velger på bakgrunn av det å gå moderat undervekt rentebinding. Vi ser fortsatt langsiktig verdi i lange renter. Langsiktig nivå for kreditt er fortsatt attraktivt, men svakere vekst kan bidra til større svingninger og spread utgang.

– Del artikkelen på sosiale medier