Lunsjseminar Juni 2023

Author avatar vegard hagen Publisert

Med Ole André Kjennerud – Kredittstrateg i DNB Markets, Haakon Amundsen – aksje- og kredittanalytiker i ABG Sundal Collier og high yield forvalterne Anna-Karin Hempel og Henrik Emil Høyerholt i Alfred Berg.

Den svært sterke utviklingen i high yield markedet i 2023 fortsetter. Historisk har high yield obligasjoner i olje- og gass-sektoren vært kilde til både god avkastning og store tap. Mange vil huske årene 2015 og 2016 som krevende. Vi har nå lagt bak oss en årrekke med utfasing av overkapasitet og restruktureringer, som har gitt langt mer solide balanser. Sammen med høye olje- og gasspriser gir dette gode utsikter for selskapene i sektoren. Hvordan er tilgangen til kreditt for selskapene nå? Og hvilke kredittpåslag krever investorene?

Alfred Berg Nordic High Yield har nå passert 7% avkastning hittil i 2023. Til tross for svært solid avkastning er yieldnivåene fortsatt høye. Løpende yield på over 10% og et kredittpåslag for fondet på nærmere 7% samsvarer godt med attraktive nivåer historisk. Den høye yielden gir også veldig god nedsidebeskyttelse mot en eventuell spreadutgang og økende misligholdsrater.

Alfred Berg har gleden av å invitere til lunsjseminar med en oppdatering på det nordiske high yield markedet. Kredittstrateg i DNB Markets, Ole André Kjennerud, gir en oppdatering på kredittmarkedet. Haakon Amundsen, aksje- og kredittanalytiker i ABG Sundal Collier, ser nærmere på tilgangen til kreditt for olje- og gass selskaper. Forvalterne, Anna-Karin Hempel og Henrik Emil Høyerholt, vil se nærmere på hvordan Alfred Bergs high yield team posisjonerer seg nå, etter en svært sterk start på året. Er fondet defensivt posisjonert eller jakter teamet mer opportunistiske kreditter i f.eks. olje – og gass-sektoren?

– Del artikkelen på sosiale medier