Grønn revolusjon i obligasjonsmarkedet

Author avatar vegard hagen Publisert

Det nordiske obligasjonsmarkedet er i endring. Det investeres enorme beløp for å tilpasse nordisk næringsliv til nye miljøkrav, blant annet gitt av EUs Taksonomi. Investeringene gir store lånebehov som gir utstedelse av grønne obligasjoner. Globalt er volumet seksdoblet fra 2014 til 2020. 2021 er året der utstedelsen av grønne obligasjoner for alvor skyter fart i Norden. I løpet av de neste årene skal det utstedes grønne obligasjoner for flere hundre milliarder i det nordiske markedet.

Hva skal til for at en obligasjon blir klassifisert som grønn? Hvordan påvirker klassifiseringen risiko og kredittspreader? Gir grønne obligasjoner billigere finansiering for selskapene og dermed lavere avkastning for investorene? Hvordan følges klassifiseringen opp og sikrer at man unngår «green-washing»? Og ikke minst: er det mulig å bygge solide nordiske obligasjonsporteføljer med god risikospredning på sektorer som også bidrar til klimaskiftet?

Dette er noen av spørsmålene Harald Francke Lund, CEO i CICERO Shades of Green, og Morten Steinsland, leder for nordisk renteforvaltning i Alfred Berg ser nærmere på.

– Del artikkelen på sosiale medier