Fem år med nordiske renter – lavere risiko og høyere avkastning?

Author avatar vegard hagen Publisert

Med Stian Holter, Fixed Income Sales i DNB Markets, Morten Steinsland og Torolv Herstad fra Alfred Bergs nordiske renteteam.

Det er fem år siden Alfred Berg introduserte det første nordiske investment grade fondet i det norske markedet. En rekke andre forvaltere har introdusert lignende fond de siste årene. Nordisk investment grade har blitt en av de viktigste aktivaklassene for norske institusjonelle investorer. Inntoget har også fått stor betydning for markedsplassen for norske obligasjoner.

Tanken bak lanseringen for fem år siden var at en nordisk portefølje ville gi bedre diversifisering både på land, sektor og utstedernivå. I tillegg ville man ha tilgang til flere likvidtetskilder og langt flere rentepapirer med offisiell rating. I sum skulle dette gi lavere risiko, med omtrent likt avkastningspotensiale som en norsk portefølje. Hva viser fasiten nå fem år etter lanseringen?

Sammen med en av de mest erfarne rentemeglerne i landets største meglerhus og finansinstitusjon DNB, ser vi nærmere på endringen vi har sett de siste årene fra norsk til nordisk fokus. Hvordan har selve markedsplassen og måten man jobber på endret seg? Og hvordan har risiko og avkastning vært for nordiske vs. norske renteporteføljer disse fem årene.

Vi inviterer til webinar med Stian Holter, Fixed Income Sales i DNB Markets, Morten Steinsland leder og forvalter for nordiske renter og Torolv Herstad forvalter for nordiske renter i Alfred Berg.

– Del artikkelen på sosiale medier