Er energikrisen over?

Author avatar vegard hagen Publisert

Bankuro i USA og Europa har skapt usikkerhet og fallende aksjekurser de siste ukene. I tillegg har en mild vinter, proppfulle lagre og fortsatt resesjonsfrykt gitt fallende olje- og gasspriser. Resultatet har vært ytterligere kursfall for energiaksjer. I fjor steg energisektoren 50% på Oslo Børs. I år er sektoren hovedårsaken til at Oslo Børs gjør det langt svakere enn andre børser. Mens andre børser fortsatt holder seg godt i pluss ligger den norske børsen under vann så langt i 2023.

I sommer ga frykt for energimangel i Europa gjennom vinteren skyhøye gasspriser. Frykten viste seg å ikke være berettiget. En mild vinter har gitt fulle lagre og kraftig fallende priser. Krigen i Ukraina pågår imidlertid fortsatt med full styrke. Risikoen for stenging av viktige gassrørledninger gjennnom Europa er absolutt til stede. Kanskje er vi heller ikke like heldige når vinteren kommer tilbake mot slutten av året. En kald vinter vil gi langt høyere etterspørsel etter gass enn under vinteren vi nå har vært gjennom.

Hvordan vil olje- og gassprisene utvikle seg utover året? Hvilke energiaksjer skal man kjøpe og hvilke skal man holde seg unna?

Alfred Berg har gleden av å invitere til lunsjseminar med en oppdatering på det norske aksjemarkedet. Senior Vice President i Rystad Energy, Sindre Knutsson, gir en status på energimarkedet. Sparebank 1 Markets analytiker, Teodor Sveen-Nilsen, ser nærmere på energisektoren på Oslo Børs. Forvalterene Leif Eriksrød og Janne Kvernland på Alfred Bergs norske aksjeteam vil se nærmere på hvilke norske aksjer de mener er attraktive nå.

– Del artikkelen på sosiale medier