Månedswebcast Februar 2024

Author avatar vegard hagen Publisert

Året har startet bra for nordiske renter. I 2023 så vi igjen at nordiske renteporteføljer gjorde det bedre enn rene norske porteføljer. Med noen få unntak så har denne trenden vedvart over de siste 10 årene.

Hvilke egenskaper har Norden som gjør at man systematisk har fått høyere avkastning over tid? Hvor er det vi nå ser store prisingsforskjeller i obligasjonsmarkedet?

Oslo Børs er i skrivende stund ned ca. 2% for året. I aksjemarkedet ser investorene, enn så lenge, ut til å ta det meste av uro med stoisk ro. Nå har kvartalstallene for fjerde kvartal i fjor begynt å legges frem. Hva sier tallene så langt og hvordan treffer tallene våre porteføljer? Er det noen trender i tallene vi allerede kan konkludere med?

I denne webcasten vil våre forvaltere Torolv Herstad og Leif Eriksrød prate om hva som vil drive markedet og hvordan vi posisjonerer oss i våre porteføljer fremover.

– Del artikkelen på sosiale medier