Lunsjseminar Februar 2023

Author avatar vegard hagen Publisert

Med Kjetil Olsen – makrostrateg i Nordea Markets, Michael Andersson – senior kredittanalytiker i Handelsbanken Capital Markets og forvalterduoen Morten Steinsland og Torolv Herstad i Alfred Berg.

2022 ble et år for historiebøkene – med negativt fortegn. Det var det verste året for obligasjonsinvestorer i nyere historie. En sjelden kombinasjon av kraftige renteøkninger og stigende kredittspreader var årsaken. Ved inngangen til 2023 er situasjonen helt annerledes. Året kan fort bli et veldig godt obligasjonsår.

Mange finansielle risikoindikatorer stanger nå i taket. Det er både et uttrykk for at risikoen er svært høy og at situasjonen kan bli bedre. Selv om usikkerheten og utfallsrommet er stort mener vi avkastningen i obligasjonsmarkedet vil bli langt høyere i 2023 sammenliknet med 2022. Løpende rente er vesentlig høyere samtidig som enda mer usikkerhet er priset inn. Det gir høyere løpende avkastning og vesentlig bedre nedsidebeskyttelse.

Ved inngangen til 2023 priser markedene inn at 3 måneders pengemarkedsrente i Norge, Sverige og Euro-land skal være ca. 3,5% ut året. Tror vi på markedet er Norges Bank straks ferdig med rentehevingene, men vi får ingen rentekutt i overskuelig fremtid. Sentralbankene har valget mellom to onder – inflasjon eller resesjon. For lave renter gir for høy inflasjon. For høye renter gir resesjon. Kredittspreadene steg også kraftig gjennom 2022 og er nå på attraktive nivåer. Hvordan vil disse utvikle seg gjennom 2023?

Sektorkonsentrasjon ga utfordringer i 2022. Spesielt innen svensk eiendom. Verdien av god diversifisering ble nok en gang tydelig. Som den ble i 2014 og 2015 da norske oljerelaterte obligasjoner falt kraftig. Nye utfordringer vil komme. Hvilken sektor rammes neste gang?

Seminar med en oppdatering på det nordiske rentemarkedet. Makrostrateg i Nordea Markets, Kjetil Olsen, gir en status på makrobildet nå i starten av 2023. Senior kredittanalytiker i Handelsbanken Capital Markets, Michael Andersson, ser nærmere på kredittmarkedene og spreadnivåer. Alfred Bergs forvalterduo, Morten Steinsland og Torolv Herstad, vil se nærmere på utviklingen i det nordiske rentemarkedet de siste årene. Hvilke lærdommer har markedet gitt oss og hva blir viktig fremover?

– Del artikkelen på sosiale medier