opprett aksjesparekonto

Kjøp fond

Kjøper du fond hos oss vil du få en konto med tilgang til vår kundeportal Alfred Berg Connect. Kontoen er gratis og gir deg full oversikt over dine investeringer. Du betaler kun det årlige forvaltningshonoraret for fondene du velger. Vi tilbyr både aksjesparekonto og verdipapirkonto.

Person peker på grafer med penn

Aktiv formuesforvaltning

Forvaltning av formuen samles i en aktiv forvaltningsavtale som definerer rammene for forvaltningen (investeringsplan). Investeringsplanen settes opp basert på Alfred Berg sitt langsiktige syn på markedet og investors preferanser & mål for å definere den optimale langsiktige portefølje. Portefølje blir løpende justert i henhold til Alfred Berg sitt markedssyn for å holde porteføljen konsistent og potensielt skape meravkastning. All analysekapasitet i Alfred Berg samlet i en løsning. Ta kontakt for kostnadsfri og uforpliktende utarbeidelse av investeringsplan for aktiv forvaltning av formuen. Løsningen passer for privatpersoner, investeringsselskap og organisasjoner med investerbar kapital fra 3 millioner kroner.

Dame og mann prater

Aksjesparekonto

I en aksjesparekonto kan du fritt bytte aksjefond uten at dette utløser skatt så lenge gevinsten blir på kontoen. Det gir deg frihet til å handle de fondene du ønsker uten å tenke på skatt. Kun for privatpersoner.

Personer sitter med grafer og tall

Verdipapirkonto

For organisasjoner og selskaper som ønsker å investere i aksje- og rentefond. Eller for privatpersoner som kun ønsker å investere i rentefond. Ta kontakt med en rådgiver om du er usikker på hvilke type konto som passer for deg.