Aktiv formuesforvaltning

All analysekapasitet i Alfred Berg samlet i en løsning. Ta kontakt for kostnadsfri og uforpliktende utarbeidelse av investeringsplan for aktiv forvaltning av formuen. Løsningen passer for privatpersoner, investeringsselskap og organisasjoner med investerbar kapital fra 3 millioner kroner.
kantar 2021 external asset management 2021 award
kantar fund distributors and selectors award 2021
norske aksjser 2017 morningstar award
norske aksjer 2016 morningstar award

Aktiv forvaltning av formuen

  • Få en kostnadsfri og uforpliktende utarbeidelse av investeringsplan.
  • Dere som investor kan fokusere på det dere brenner for samtidig som dere kan være trygge på at formuen blir ivaretatt løpende.
  • Dere får en personlig investeringsrådgiver.

Bli kontaktet av en investeringsrådgiver

Ta kontakt for kostnadsfri og uforpliktende utarbeidelse av investeringsplan for aktiv forvaltning av formuen. Løsningen passer for privatpersoner, investeringsselskap og organisasjoner med investerbar kapital fra 3 millioner kroner.

Investeringsrådgiving versjon 2

Hvorfor velge Alfred Berg?

Nærhet til markedet

Forvaltere sitter direkte i markedet, fanger trender & endringer raskt.

Enhetlig eksponering

Markedssynet implementeres tvers gjennom porteføljen.

Effektiv forvaltning

Færre ledd i forvaltning gir kostnadseffektiv forvaltning.

Verdien av aktiv formuesforvaltning

Dere som investor kan fokusere på det dere brenner for samtidig som dere kan være trygge på at formuen blir ivaretatt løpende.

01.

Forvaltning av formuen samles i en aktiv forvaltningsavtale som definerer rammene for forvaltningen (investeringsplan).

02.

Investeringsplanen settes opp basert på Alfred Berg sitt langsiktige syn på markedet, i tillegg til investors preferanser og mål for å definere den optimale langsiktige portefølje.

03.

Porteføljen blir løpende justert i henhold til Alfred Berg sitt markedssyn for å holde porteføljen konsistent og potensielt skape meravkastning.

Utarbeidelse av din investeringsplan

Ta kontakt for kostnadsfri og uforpliktende utarbeidelse av investeringsplan for aktiv forvaltning av formuen – løsningen passer for privatpersoner, investeringsselskap og organisasjoner med investerbar kapital fra 3 millioner kroner.

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no