Aktiv formuesforvaltning

Ta kontakt for en kostnadsfri og uforpliktende utarbeidelse av investeringsplan for aktiv forvaltning av din formue. Aktiv formuesforvaltning passer for privatpersoner, investeringsselskap og organisasjoner.
kantar 2021 external asset management 2021 award
kantar fund distributors and selectors award 2021
norske aksjser 2017 morningstar award
norske aksjer 2016 morningstar award

Aktiv forvaltning av din formue

  • Kostnadsfri og uforpliktende utarbeidelse av investeringsplan.
  • Personlig investeringsrådgiver.
  • Fokuser på det du brenner for samtidig som din formue blir løpende ivaretatt.

Bli kontaktet av en investeringsrådgiver

Ta kontakt for en kostnadsfri og uforpliktende utarbeidelse av investeringsplan for aktiv forvaltning av din formue. Løsningen passer for privatpersoner, investeringsselskap og organisasjoner med investerbar kapital fra 3 millioner kroner.

Investeringsrådgiving versjon 2

Hvorfor velge Alfred Berg?

Nærhet til markedet

Forvaltere sitter direkte i markedet, fanger trender & endringer raskt.

Enhetlig eksponering

Markedssynet implementeres tvers gjennom porteføljen.

Effektiv forvaltning

Færre ledd i forvaltning gir kostnadseffektiv forvaltning.

Verdien av aktiv formuesforvaltning

Som investor kan du fokusere på det du brenner for samtidig som din formue blir ivaretatt løpende.

01.

Forvaltning av formuen samles i en aktiv forvaltningsavtale som definerer rammene for forvaltningen (investeringsplan).

02.

Investeringsplanen settes opp basert på Alfred Berg sitt langsiktige syn på markedet, og investors preferanser og mål for å definere den optimale langsiktige portefølje.

03.

Porteføljen blir løpende justert i henhold til Alfred Berg sitt markedssyn for å holde porteføljen konsistent og potensielt skape meravkastning.

Porteføljeendringer aktiv formuesforvaltning

Dette viser historiske endringer for modell porteføljen knyttet til aktiv formuesforvaltning

Peer group består av fond med sammenfallende mandat fra DNB Aktiv 50, Handelsbanken Aktiv 50, Danske Invest Horisont 50 Nordea Plan Balansert (likevektet). Alfred Berg 50 grafen viser reell kunde portefølje som følger modellporteføljen til Alfred Berg 50 etter honorarer.
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Alfred Berg tar forbehold om eventuelle feil i informasjonsmaterialet.

Markedssyn: God verdi i norske aksjer

Norske aksjer prises lavt i en historisk sammenheng. Q1 rapportering førte til små endringer, litt opp i forhold til 2023. Usikkerhet knyttet til inflasjonstall og vekstbilde skyver rentekuttene ut i tid, særlig i Norge og USA.

Penn som skriver på ark

Alfred Berg Optimal

All analysekapasistet i Alfred Berg samlet i et fond. Alfred Berg Optimal er et alternativ til et aksjefond med potensielt høyere forventet avkastning på grunn av mulighet for bredere diversifisiering og økt eksponering. Diversifisering er den siste frie lunsjen.

Team aktiv formuesforvaltning:

Rådgivere aktiv formuesforvaltning

Martin Gisvold

Martin Gisvold

Director – Investment solutions & advisory

+47 461 32 596

martin.gisvold@alfredberg.com

Nils Wierli Nilsen

Director – Investment solutions & advisory

+47 48 10 16 03

nils.nilsen@alfredberg.com

Alexander Hofsmoen

Alexander Hofsmoen

Director – Investment solutions & advisory

+47 913 34 473

alexander.hofsmoen@alfredberg.com

Partnere aktiv formuesforvaltning

Bilde av Thomas

Thomas Høy

Head of Analytics

thoy@howdengroup.no

Investeringskomite aktiv formuesforvaltning

Bilde av Morten Steinsland

Morten Steinsland

Leder for renteteamet

Morten Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Han har arbeidet i selskapet siden 2010, og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har lang erfaring fra rentemarkedet. Han har tidligere jobbet 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.


Morten Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Han har arbeidet i selskapet siden 2010, og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har lang erfaring fra rentemarkedet. Han har tidligere jobbet 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.

Mats i Alfred Berg

Mats Wandrell

Senior porteføljeforvalter

Wandrell er senior porteføljeforvalter og har arbeidet i Alfred Berg siden 2015. Wandrell har jobbet i bransjen siden 1995 og har tidligere erfaring som porteføljeforvalter i Ålandsbanken, Swedbank og Nordea. Wandrell har også vært med å grunnlagt EME Partners, et hedgefond med fokus på Øst-Europa. Wandrell har en Bachelor i økonomi fra Stockholms universitet, han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.


Wandrell er senior porteføljeforvalter og har arbeidet i Alfred Berg siden 2015. Wandrell har jobbet i bransjen siden 1995 og har tidligere erfaring som porteføljeforvalter i Ålandsbanken, Swedbank og Nordea. Wandrell har også vært med å grunnlagt EME Partners, et hedgefond med fokus på Øst-Europa. Wandrell har en Bachelor i økonomi fra Stockholms universitet, han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.

Bilde av leif eriksrød

Leif Eriksrød

Leder aksjeteamet

Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.


Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Helge i Alfred Berg

Helge Arnesen

CEO

Arnesen er administrerende direktør i Alfred Berg Asset Management AS i Norge og Investeringsdirektør med overordnet ansvar for Alfred Bergs investeringer i det nordiske markedet. Arnesen har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet, og har vært ansatt i Alfred Berg siden 2010. Arnesen kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet, en del av Statens pensjonsfond. Tidligere erfaring inkluderer 10 år fra Livsforsikring, og flere år som rentetrader og porteføljeforvalter. Arnesen har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU/NHH /MIT


Arnesen er administrerende direktør i Alfred Berg Asset Management AS i Norge og Investeringsdirektør med overordnet ansvar for Alfred Bergs investeringer i det nordiske markedet. Arnesen har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet, og har vært ansatt i Alfred Berg siden 2010. Arnesen kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet, en del av Statens pensjonsfond. Tidligere erfaring inkluderer 10 år fra Livsforsikring, og flere år som rentetrader og porteføljeforvalter. Arnesen har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU/NHH /MIT

Bilde av Christian Grosch

Christian H Grosch

Head of Investment solutions & advisory, Portfolio manager TAA

Grosch er Head of Investment solutions & Advisory, Portfolio manager TAA. Grosch er medlem av Alfred Bergs investeringskomité med ansvar for taktisk aktivaallokering. Grosch har 15 års erfaring med rådgivning og forvaltning av balanserte mandater. Grosch bygget Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011. Grosch har til sammen 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Grosch har tidligere erfaring fra Storebrand og Industrifinans. Grosch er Siviløkonom, i tillegg til å være CFA charterholder.


Grosch er Head of Investment solutions & Advisory, Portfolio manager TAA. Grosch er medlem av Alfred Bergs investeringskomité med ansvar for taktisk aktivaallokering. Grosch har 15 års erfaring med rådgivning og forvaltning av balanserte mandater. Grosch bygget Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011. Grosch har til sammen 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Grosch har tidligere erfaring fra Storebrand og Industrifinans. Grosch er Siviløkonom, i tillegg til å være CFA charterholder.

Utarbeidelse av din investeringsplan

Ta kontakt for kostnadsfri og uforpliktende utarbeidelse av investeringsplan for aktiv forvaltning av formuen – Løsningen passer for privatpersoner, investeringsselskap og organisasjoner med investerbar kapital fra 3 millioner kroner.