Oljeprisfall – konsekvenser for Oslo Børs?

Author avatar vegard hagen Publisert

Juli ble en god måned for aksje- og rentemarkedene.

Verdens børser kunne vise til sterk oppgang der SP500 steg 9.11%, OSEBX steg 7.08% og tyske DAX steg 5.48%.

Gjennom måneden har det vært spesielt fokus på sentralbanker og kvartalstall i markedet. Både FED og ECB har gjennom juli hevet styringsrenten betraktelig, hvor FED økte med hele 0,75%. Likevel falt lange renter og kredittspreader som ga mellom 1 og 3% avkastning i obligasjonsfond i juli. Har sentralbankene inflasjonen under kontroll og vil kredittspreadene fortsette å falle?

I likhet med prisnedgangen i en rekke råvarer har også oljeprisen mistet moment den siste tiden. Fra toppen i mars er oljeprisen ned ca. 40 USD. Den høye oljeprisen har vært den viktigste driveren for oppgang på Oslo Børs så langt i år.

Kan oljeprisfallet gi nedside på Oslo Børs eller har kvartalstallene og guidingen til selskapene vært såpass bra at nye rekordnoteringer lurer i horisonten?

I denne webcasten vil våre forvaltere Morten Steinsland og Leif Eriksrød prate om hva som driver markedet og hvordan vi posisjonerer oss i våre porteføljer fremover.

– Del artikkelen på sosiale medier