Nordiske aksjer: Tjue prosent høyere avkastning i 2020

Author avatar vegard hagen Publisert

De fleste valgte seg Norge som sommerferieland i år. Som aksjeinvestor burde man i stedet valgt seg Norden. Mens det norske aksjemarkedet fortsatt er i negativt terreng for året kan det nordiske aksjemarkedet vise til solid oppgang. Investorer i nordiske aksjer kan glede seg over en oppgang på mer enn 13% hittil i år. Fasiten for Oslo Børs er en nedgang på nærmere 7%.

Typisk norske sektorer som energisektoren har vært svake i år. Sektorer som er nærmest fraværende på Oslo Børs, som IT og helse, har hatt langt hyggeligere utvikling. Dette er sektorer som er store i våre naboland.

Alfred Berg inviterer til webcast hvor vi ser nærmere på utviklingen i det nordiske aksjemarkedet. Erica Blomgren Dalstø, Chief Strategist i SEB, gir oss et makroøkonomisk bakteppe nå når ferien er over. Senior porteføljeforvalter i Alfred Berg, Kristian Tunaal, ser nærmere på utviklingen og utsiktene for nordiske aksjer.

– Del artikkelen på sosiale medier