Krisen i banksektoren over?

Author avatar vegard hagen Publisert

Mars ble en turbulent måned i verdens finansmarkeder. Måneden har vært sterkt preget av bankuro som startet i USA med konkursen i Silicon Valley Bank og problemer i flere andre banker. Amerikanske myndigheter og FED var fort på banen med kraftige støttepakker med likviditet til bankene og bankgarantier på innskudd, som roet markedet noe. Men bankuroen spredde seg til Europa der Credit Suisse havnet i en tillitskrise med påfølgende «bank-run» der kunder begynte å ta ut innskudd. UBS tok til slutt over Credit Suisse med støtte fra den sveitsiske stat for å hindre en bredere finanskrise, ettersom Credit Suisse er en stor systemkritisk bank i Europa. Både aksjer og obligasjoner innen banksektoren har svekket seg kraftig som følge av uroen. Skal investorene frykte bank eller finnes det nå gode muligheter i bankrelaterte papirer? Renter har kommet en del ned gjennom mars. Betyr dette at markedet i større grad tror bankuroen vil utløse en resesjon? Aksjemarkedet virker enn så lenge til å ta uroen med fatning. I denne webcasten vil våre forvaltere Morten Steinsland og Petter Tusvik prate om hva som vil driver markedet og hvordan vi posisjonerer oss i våre porteføljer fremover.

– Del artikkelen på sosiale medier