Penn som skriver på et ark

Utsendelse til andelseierne – Norske Aksjefond

Kjære andelseier,

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 («Alfred Berg«) informerer om at vi etter godkjenning av vedtektsendringer fra Finanstilsynet etablerer nye andelsklasser i flere av våre norske aksjefond.  

Etableringen av andelsklassene vil ikke få konsekvenser for fondenes forvaltning eller mandat. Det er ikke nødvendig å foreta seg noe som følge av denne informasjonen. 

Nye vedtekter vil tre i kraft 25. april 2024. Disse er vedlagt og vil kunngjøres på www.alfredberg.no.

Beskrivelse av andelsklasser

I følgende fond introduseres totalt fem nye andelsklasser:

Alfred Berg Aktiv I (NOK)

  • Årlig forvaltningshonorar på 0,70%
  • Minstetegning i NOK på 10 000 000

Alfred Berg Aktiv I2 (NOK)

  • Årlig forvaltningshonorar på 0,60%
  • Minstetegning i NOK på 100 000 000

Alfred Berg Norge I2 (NOK)

  • Årlig forvaltningshonorar på 0,50%
  • Minstetegning i NOK på 100 000 000

Alfred Berg Norge Transition I2 (NOK)

  • Årlig forvaltningshonorar på 0,50%
  • Minstetegning i NOK på 100 000 000

Investorer som tilfredsstiller kravene til minstetegning i de nye andelsklassene vil automatisk flyttes til ny andelsklasse. Gjeldene investorer vil få ny kurs og nytt antall andeler. Overflytting til ny andelsklasse vil også innebære at investorene får ny ISIN. En ny andelsbekreftelse vil sendes på e-post og gjøres tilgjengelig i vår elektroniske plattform Alfred Berg Connect. 

Andeler som er tegnet via distribusjonsavtaler vil ikke flyttes. Disse investorene vil forbli i eksisterende andelsklasse. 

I fondet Alfred Berg Indeks opprettes det en andelsklasse med vilkår for distribusjon, eller en såkalt «nettoklasse». Eksisterende investorer i fondet vil ikke flyttes automatisk til denne andelsklassen. Andelsklassen er tilgjengelig for investorer som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet

Alfred Berg Indeks C (NOK)

  • Årlig forvaltningshonorar på 0,10%
  • Minstetegning i NOK på 100

Med vennlig hilsen

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

– Del artikkelen på sosiale medier