Hånd som bruker en pc

Utsendelse til andelseierene

Kjære andelseier,

Vi informerer om at vi endrer navnene andelsklassene i våre aksjefond. 

Navneendringene påvirker ikke fondets investeringsstrategi eller risikonivå. Andelseiere trenger ikke foreta seg noe som følge av endringene. 

Bakgrunnen for endringene

Navneendringene gjennomføres for at navnene på våre fondsklasser skal bli mer oversiktlig, og for komme nærmere det vi oppfatter som norsk bransjestandard. 

Andelsklassene tilpasset privatinvestorer har tidligere vært benevnt «Classic» og var merket med «C»eller «Classic». Det nye navnet på disse andelsklassene er nå «Retail» med benevnelsen «R».

Andelsklasser opprettet for distributører med avtale med forvaltningsselskapet, som tidligere ble kalt «Netto» eller «N» vil fra nå betegnes som «Clean» eller «C». 

ISIN koden på andelsklassene vil ikke endres. 

– Del artikkelen på sosiale medier