Elektronisk registrering av ny kunde
  • Generell informasjon
  • Tilleggs informasjon
  • Økonomisk bakgrunn
  • Sammendrag

Personlig informasjon

8 siffer

Adresse

4 siffer

Statsborgerskap og skatt

Jeg har også et annet statsborgerskap
Landet du beskatter for er annerledes enn Norge. Derfor trenger vi at du fyller ut ditt utenlandske avgiftsnummer.
Er du skattepliktig til USA?
Er du skattepliktig i andre land?

Other countries where I am tax liable

I de fleste land blir dette tallet referert til som TIN – skatteidentifikasjonsnummer. I andre land brukes fødselsnummeret som avgiftsnummer.
Hvilken kontotype ønsker du å åpne?
Aksjesparekonto (ASK) er kun for privatpersoner som er skattepliktige til Norge. Med en ASK kan du samle alle dine aksjefond og børsnoterte aksjer på ett sted. På en ASK kan du bytte mellom ulike aksjefond og aksjer, og dermed utsette skatt på gevinst. Når du sparer i ulike typer fond blir det opprettet en konto hos verdipapirsentralen (VPS). Ved å logge inn på verdipapirkontoen din får du en oversikt over dine verdipapirer.

Elektronisk markedsføring

Alfred Berg ønsker å ta kontakt i forbindelse med informasjon om våre fondsprodukter, rådgivningstjenester, seminarer og nyhetsbrev per e-post? Informasjonen vil sendes til oppgitt e-postadresse.
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Oppdaterte kundevilkår og våre personvernregler finner du til enhver tid på alfredberg.no. Hvis du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, kan du henvende deg til: dataprotection.no@alfredberg.com.

Elektronisk kommunikasjon

Alfred Berg vil sende alle dokumenter og annen informasjon knyttet til ditt kundeforhold til oppgitt e-postadresse.