Elektronisk registrering av ny kunde (company)
  • Generell informasjon
  • Finansiell bakgrunn
  • Reelle rettighetshavere
  • Signering
  • Sammendrag
Vennligst velg om du er ny kunde eller vil oppdatere informajon

Fortell oss litt om foretaket

Er foretaket en finansinstitusjon?
Med «finansinstitusjon» menes banker, kredittinstitusjoner, pensjonskasser, forsikringsselskaper, investeringsselskaper, forvaltningsselskaper, verdipapirfond og andre finansinstitusjoner.
Har foretaket et GIIN-nummer
GIIN står for «Global Intermediary Identification Number» og blir utstedt av amerikanske skattemyndigheter. GIIN skrives på formatet: 123456.12345.12.123.
I fjor, kom mer enn 50% av virksomhetens inntekter eller eiendeler fra passive kapitalinvesteringer?
«Passive kapitalinntekter» vil si inntekter fra royalties, leieinnteketer fra bolig og eiendom, utbytte, renter, livrenter og ev. gevinst ved salg og håndtering av aksjer og verdipapirer.
Er foretaket skattemessig hjemmehørende i andre land enn Norge?
1 TIN står for «Taxpayer Identification Number”, eller registreringsnummer for skatt. Det er en unik kombinasjon av bokstaver eller tall som et land gir en person eller en enhet til bruk i forbindelse med skatt.

Forretningsadresse

4 digits

Elektronisk markedsføring

Kan Alfred Berg ta kontakt i forbindelse med informasjon om våre fondsprodukter, rådgivningstjenester, seminarer og nyhetsbrev per e-post? Informasjonen vil sendes til oppgitt e-postadresse.
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Oppdaterte kundevilkår og våre personvernregler finner du til enhver tid på alfredberg.no. Hvis du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, kan du henvende deg til: dataprotection.no@alfredberg.com.

Elektronisk kommunikasjon

Alfred Berg vil sende alle dokumenter og annen informasjon knyttet til ditt kundeforhold til oppgitt e-postadresse.

Informasjon og dokumenter Alfred Berg er forpliktet til å gi sine kunder vil bli sendt elektronisk til den oppgitt e-postadresse eller til den elektroniske postkassen i kundeportalen. Dersom informasjonen blir sendt til kundeportalen sendes varsel til oppgitt e-postadresse. Dette omfatter blant annet sluttseddel, brev, avtaledokumenter, hel- og halvårsrapportering, lovbestemte og avtalte varsler m.v.