Kreditthendelse i våre nordiske investment grade fond

Vi viser til melding fra selskapet Viaplay AB i dag, fredag 1. desember, hvor det fremgår at selskapet vil hente inn 4. mrd. SEK i ny egenkapital og restrukturere sin bank- og obligasjonsgjeld tilsvarende 14,6 mrd. SEK.

Alfred Berg Kapitalforvaltning har eksponering mot selskapets obligasjoner i de fleste av våre nordiske investment grade-fond, inkludert våre nordiske likviditetsfond. 

Alfred Berg har forvaltet investment grade-obligasjonsfond siden 1991. Dette er første gang vi opplever en slik kreditthendelse i våre investment grade-fond. Det er en kjedelig hendelse vi gjerne skulle vært foruten.

Eksponeringen i Alfred Berg fondene dette gjelder er begrenset til mellom 0,29 % og 0,55 % av porteføljene i de ulike fondene. I restruktureringsforslaget som nå ligger på bordet anslås verdien av obligasjonene til ca. 65 % av opprinnelig verdi. 

Anslått tap er dermed estimert til et sted mellom 0,10% og 0,19% i de ulike fondene. Tapet kan både bli mindre og større. I beste fall kan tapet bli null.

Se vedlegg for liste over fondene dette gjelder og eksponeringen de ulike fondene har mot Viaplay AB. 

Ved spørsmål kontakt Morten Steinsland, leder for nordisk renteforvaltning morten.steinsland@alfredberg.com

– Del artikkelen på sosiale medier