Alfred Berg Optimal

All analysekapasistet i Alfred Berg samlet i et fond. Alfred Berg Optimal er et alternativ til et aksjefond med høyere forventet avkastning på grunn av bedre diversifisiering. Diversifisering er den siste frie lunsjen.
kantar 2021 external asset management 2021 award
kantar fund distributors and selectors award 2021
norske aksjser 2017 morningstar award
norske aksjer 2016 morningstar award

Alfred Berg Optimal

  • Utfordring med diversifisering i ulike aktivaklasser (tradisjonell formuesforvaltning) er at både risiko og forventet avkastning reduseres i forhold til en ren aksjeeksponering selv om den diversifiserte porteføljen betaler bedre for risikoen man tar.
  • Gjennom investering i Alfred Berg Optimal får man fordelen av diversifiseringseffekten fra investering i ulike aktivaklasser (bedre betalt for risikoen man tar) uten reduksjon i forventet avkastning på grunn av lavere risiko.
  • Alfred Berg Optimal øker eksponering til den veldiversifiserte porteføljen utover investert egenkapital slik at porteføljen får samme risiko som et aksjefond, men høyere forventet avkastning på grunn av bedre diversifisering.

Meld din interesse

Alfred Berg Optimal planlegges lansert 1. september 2022. Meld din interesse i skjemaet under.

Investeringsrådgiving versjon 2

Hvorfor velge Alfred Berg Optimal?

Diversifisering er den siste frie lunsjen.

Bedre diversifisering

Alfred Berg Optimal har en bedre diversifisering enn et aksjefond.

Høyere forventet avkastning

Alfred Berg Optimal har en høyere forventet avkastning enn et aksjefond på grunn av bedre diverisfiering.

All analysekapasitet samlet i et fond.

All analysekapsitet i Alfred Berg samlet i et fond.

Verdien av Alfred Berg Optimal

Team aktiv formuesforvaltning:

Investeringsrådgivere aktiv formuesforvaltning

Alexander Hofsmoen

Director – Investment solutions & advisory

+47 913 34 473

alexander.hofsmoen@alfredberg.com

Martin Gisvold

Martin Gisvold

Director – Investment solutions & advisory

+47 461 32 596

martin.gisvold@alfredberg.com

Christian H Grosch

Head of Investment solutions & advisory, Portfolio manager TAA

+47 916 32 351

christian.grosch@alfredberg.com

Investeringskomitee aktiv formuesforvaltning

Mats Wandrell

Senior porteføljeforvalter

Wandrell er senior porteføljeforvalter og har arbeidet i Alfred Berg siden 2015. Wandrell har jobbet i bransjen siden 1995 og har tidligere erfaring som porteføljeforvalter i Ålandsbanken, Swedbank og Nordea. Wandrell har også vært med å grunnlagt EME Partners, et hedgefond med fokus på Øst-Europa. Wandrell har en Bachelor i økonomi fra Stockholms universitet, han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.


Wandrell er senior porteføljeforvalter og har arbeidet i Alfred Berg siden 2015. Wandrell har jobbet i bransjen siden 1995 og har tidligere erfaring som porteføljeforvalter i Ålandsbanken, Swedbank og Nordea. Wandrell har også vært med å grunnlagt EME Partners, et hedgefond med fokus på Øst-Europa. Wandrell har en Bachelor i økonomi fra Stockholms universitet, han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.

Morten Steinsland

Leder for renteteamet

Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Steinsland har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har mer enn 25 års erfaring fra rentemarkedet. Steinsland har mer enn 15 års forvaltererfaring hvorav 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.


Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Steinsland har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har mer enn 25 års erfaring fra rentemarkedet. Steinsland har mer enn 15 års forvaltererfaring hvorav 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.

Leif Eriksrød

Leder aksjeteamet

Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.


Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Helge Arnesen

CEO

Arnesen er administrerende direktør i Alfred Berg Asset Management AS i Norge og Investeringsdirektør med overordnet ansvar for Alfred Bergs investeringer i det nordiske markedet. Arnesen har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet, og har vært ansatt i Alfred Berg siden 2010. Arnesen kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet, en del av Statens pensjonsfond. Tidligere erfaring inkluderer 10 år fra Livsforsikring, og flere år som rentetrader og porteføljeforvalter. Arnesen har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU/NHH /MIT


Arnesen er administrerende direktør i Alfred Berg Asset Management AS i Norge og Investeringsdirektør med overordnet ansvar for Alfred Bergs investeringer i det nordiske markedet. Arnesen har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet, og har vært ansatt i Alfred Berg siden 2010. Arnesen kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet, en del av Statens pensjonsfond. Tidligere erfaring inkluderer 10 år fra Livsforsikring, og flere år som rentetrader og porteføljeforvalter. Arnesen har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU/NHH /MIT

Christian H Grosch

Head of Investment solutions & advisory, Portfolio manager TAA

Grosch er Head of Investment solutions & Advisory, Portfolio manager TAA. Grosch er medlem av Alfred Bergs investeringskomité med ansvar for taktisk aktivaallokering. Grosch har 15 års erfaring med rådgivning og forvaltning av balanserte mandater. Grosch bygget Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011. Grosch har til sammen 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Grosch har tidligere erfaring fra Storebrand og Industrifinans. Grosch er Siviløkonom, i tillegg til å være CFA charterholder.


Grosch er Head of Investment solutions & Advisory, Portfolio manager TAA. Grosch er medlem av Alfred Bergs investeringskomité med ansvar for taktisk aktivaallokering. Grosch har 15 års erfaring med rådgivning og forvaltning av balanserte mandater. Grosch bygget Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011. Grosch har til sammen 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Grosch har tidligere erfaring fra Storebrand og Industrifinans. Grosch er Siviløkonom, i tillegg til å være CFA charterholder.

Tegn andeler i Alfred Berg Optimal.

Alfred Berg Optimal planlegges lansert 1. september 2022. Det er mulig å forhåndstegne seg for investeringer i fondet.

Seminar: Økende alternativ avkastning til aksjer

Sted: Hotel Continental, Oslo – Dato: 17.08.2022 – Tid: 12:00 (lett servering fra 11.30)

Markedssyn: Renteutviklingen styrker diversifiseringseffekten

Vi begynner å se tydelig tegn til at vekstutsiktene svekkes. Inflasjonstakten er høy, men forventes å komme ned i 2. halvår. Stor usikkerhet rundt hvor høy den underliggende inflasjonen vil være på sikt og hvilken effekt det vil ha på veksten.