Seminar: Langsiktig verdi i nordisk high yield

Sted: Hotel Continental, Oslo – Dato: 20.09.2023 – Tid: 12:00 (lett servering fra 11.30)


Fondet Alfred Berg Nordic High Yield C (01.08.2023) har så langt i år hatt en positiv avkastning på 9,19 %. Siste fem år har fondet hatt en annualisert avkastning på hele 7,38 % (01.08.2023).

På seminaret vil forvalterene av fondet Alfred Berg Nordic High Yield (Henrik Emil Høyerholt og Anna-Karin Hempel) kommentere den siste måneds utvikling i det nordiske høyrentemarkedet. Hvilke sektorer og obligasjoner har hatt den beste utviklingen, og hvilke tror Alfred Bergs høyrenteteam vil ha det fremover?

Nordisk høyrente er en viktig del av porteføljene knyttet til Aktiv formuesforvaltning

Christian H. Grosch vil gå gjennom Alfred Bergs markedssyn knyttet til vår aktivaallokering. Hvilke områder har bidratt til avkastningen så langt, og hvordan posisjonerer vi oss nå.


Agenda

Markedssyn og posisjonering:

Markedssynet ligger til grunn for Alfred Berg Optimal og våre andre porteføljer knyttet til aktiv formuesforvaltning. Christian H. Grosch, Head of Investment solutions & Advisory, vil gå gjennom vårt syn på markedet og hvordan vi nå er posisjonert.

Nordisk high yield og markedsutsikter:

Vi ser god langsiktig verdi i nordisk high yield. Henrik Høyerholt, Portfolio manager High Yield, og Anna-Karin Hempel, Portfolio manager High Yield, vil føre oss gjennom hvilke muligheter vi ser i dette markedet fremover.


Kommende seminarer – aktiv formuesforvaltning

20.11.2023: Fokustema norske aksjer