Seminar: Uro i markedene – hvordan utnytte børsfallet?

Sted: Hotel Continental, Oslo – Dato: 15.06.2022 – Tid: 12:00 (lett servering fra 11.30)

Hvordan sette sammen en portefølje for langsiktig verdiskapning?

Vårt nordiske aksjefond, Alfred Berg Nordic Gambak, har nå en P/E på under 10. Nordiske selskaper leverer gode tall og inntjeningsestimatene fortsetter oppover. 

Kristian Tunaal, senior forvalter i Alfred Berg, vil trekke frem det vi mener er rimelige kvalitetsaksjer i Norden.

Dette seminaret er en del av en seminarserie hvor vi gir en oppdatering på porteføljene knyttet til aktiv formuesforvaltning.

Nordiske aksjer er en viktig del av disse porteføljene og Kristian Tunaal vil gi en gjennomgang av mulighetene som finnes i dette markedet.

Det har vært turbulent på verdens børser i 2022. Børser har falt, råvarepriser, inflasjon og renter stiger. Mens råvaretunge Oslo Børs er unntaket, med positiv avkastning for året, har andre markeder korrigert ned etter den tragiske invasjonen av Ukraina. Dette gjelder spesielt markeder som er geografisk nærme Russland, som Finland og Sverige. Kristian vil se nærmere på hvilke kvalitetsaksjer i Norden som anses som rimelig.

Agenda

Hvordan påvirker vårt markedssyn de ulike allokeringsporteføljene? Christian H. Grosch, Head of Investment solutions & Advisory: Christian går gjennom vårt syn på markedet med anbefalt posisjonering. Hvordan påvirkes vår aktive formuesforvaltning av vårt aktuelle markedssyn?

Fokustema nordiske aksjer – Kristian Tunaal, Portfolio Manager: Det har vært turbulent på verdens børser i 2022. Børser har falt, råvarepriser, inflasjon og renter stiger. Mens råvaretunge Oslo Børs er unntaket, med positiv avkastning for året, har andre markeder korrigert ned etter den tragiske invasjonen av Ukraina. Dette gjelder spesielt markeder som er geografisk nærme Russland, som Finland og Sverige. Kristian vil se nærmere på hvilke kvalitetsaksjer i Norden som anses som rimelig

Hva tilbyr vi kunder med aktiv formuesforvaltning? Alexander Hofsmoen, Director Investment solutions & Advisory: Alexander forklarer verdien av aktiv formuesforvaltning og hvordan vi sammen bygger den optimale portefølje tilpasset hver enkelt kunde.

Dette seminaret er for investorer med investerbar kapital fra 3 millioner kroner.

Kommende seminarer – hold av dato

17.08.2022: Seminar aktiv formuesforvaltning – med fokustema nordisk høyrente

26.10.2022: Seminar aktiv formuesforvaltning – med fokustema emerging markets

14.12.2022: Seminar aktiv formuesforvaltning – med fokustema nordisk investment grade 

15.02.2023: Seminar aktiv formuesforvaltning – med fokustema nordisk cross-over

19.04.2023: Seminar aktiv formuesforvaltning – med fokustema norske aksjer

14.06.2023: Seminar aktiv formuesforvaltning – med fokustema nordiske aksjer