Seminar: Økende alternativ avkastning til aksjer

Sted: Hotel Continental, Oslo – Dato: 17.08.2022 – Tid: 12:00 (lett servering fra 11.30)

Voldsom renteoppgang og stor uro i kredittmarkedet, men kredittpåslag på nivåer som bruker være gode kjøp.

Inflasjonstakten er høy, men stor usikkerhet rundt hvor høy den underliggende inflasjonen vil være på sikt og hvilken effekt det vil ha på veksten. God vekst, men vi begynner å se tydelig tegn til at vekstutsiktene svekkes.

Maria Granlund, forvalter av Alfred Berg Nordic High Yield vil føre oss gjennom hvilke muligheter vi ser i rentemarkedet fremmover.

Agenda

Hvordan påvirker vårt markedssyn de ulike allokeringsporteføljene? Christian H. Grosch, Head of Investment solutions & Advisory: Christian går gjennom vårt syn på markedet med anbefalt posisjonering. Hvordan påvirkes vår aktive formuesforvaltning av vårt aktuelle markedssyn?

Fokustema nordisk høyrente – Maria Granlund, Portfolio manager: Nordiske høyrente obligasjoner er en viktig del av disse porteføljene og Maria Granlund vil gi en gjennomgang av mulighetene som finnes i dette markedet.

Hva tilbyr vi kunder med aktiv formuesforvaltning? Alexander Hofsmoen, Director Investment solutions & Advisory: Alexander forklarer verdien av aktiv formuesforvaltning og hvordan vi sammen bygger den optimale portefølje tilpasset hver enkelt kunde.

Dette seminaret er for investorer med investerbar kapital fra 3 millioner kroner.

Kommende seminarer – hold av dato

26.10.2022: Seminar aktiv formuesforvaltning – med fokustema emerging markets

14.12.2022: Seminar aktiv formuesforvaltning – med fokustema nordisk investment grade 

15.02.2023: Seminar aktiv formuesforvaltning – med fokustema nordisk cross-over

19.04.2023: Seminar aktiv formuesforvaltning – med fokustema norske aksjer

14.06.2023: Seminar aktiv formuesforvaltning – med fokustema nordiske aksjer