Seminar: Hva kan vi vente av Nordens børser videre i 2023?

Sted: Hotel Continental, Oslo – Dato: 19.04.2023 – Tid: 12:00 (lett servering fra 11.30)


Norden har en helt annen sektorsammensetting enn Oslo Børs. Det er både en fordel og en ulempe. I tider med fallende olje- og gasspriser er det klart en fordel og det er enda mer riktig når sjømatsektoren plages av politisk usikkerhet.

Historisk har også Norden gitt god avkastning. Fra 2007 og fremover, er avkastningen på den nordiske indeksen bedre enn verdensindeksen, utviklingsmarkeder og også Oslo Børs.

Hvor går veien videre? Hva kan vi vente av Nordens børser videre i 2023, og hvor bør man være posisjonert?

Nordiske aksjer er en viktig del av Alfred Berg Optimal og våre andre porteføljer knyttet til aktiv formuesforvaltning.


Agenda

Markedssyn og posisjonering:

Markedssynet ligger til grunn for Alfred Berg Optimal og våre andre porteføljer knyttet til aktiv formuesforvaltning. Christian H. Grosch, Head of Investment solutions & Advisory, vil gå gjennom vårt syn på markedet og hvordan vi nå er posisjonert.

Fokustema nordiske aksjer:

Kristian Tunaal (forvalter av Alfred Berg Nordic Gambak) vil snakke om hva vi kan vente av Nordens børser videre i 2023, og hvor bør man være posisjonert?


Kommende seminarer – aktiv formuesforvaltning

14.06.2023: Fokustema norske aksjer

16.08.2023: Fokustema nordisk cross-over