Prisvinnende kapitalforvalter – vi forvalter din formue

Sammen med din personlige rådgiver utvikler vi en portefølje skreddersydd din risikoprofil og finansielle mål slik at du kan fokusere på det du brenner for.

Slik fungerer det

For å sette sammen en optimal portefølje er det viktig at vi blir godt kjent. Sammen skreddersyr du og rådgiveren din den beste investeringsstrategien for din situasjon

Investering

Etter din henvendelsen tar en rådgiver kontakt for å bli bedre kjent og planlegge et møte

rådgivning

Rådgiveren setter opp et forslag basert på dine ønsker, forventet avkastning og risikoprofil

formueforvaltning

Med rådgiveren går du igjennom forslagene, tilpasser og finner den beste strategien for investeringen

fond

To ganger i året evaluerer dere sammen investeringene og tilpasser porteføljen i henhold til utviklingen

Prisvinnende kapitalforvalter flere år på rad

Vi rangeres også i år som nr. 1 både av institusjonelle investorer og av distributører, konsulenter og fondsselektører i Prosperaundersøkelsene for 2021.

Alfred Berg har også vunnet Morningstar Award 4 ganger for beste forvalter.


Vi er strålende fornøyd med vårt kundeforhold til Alfred Berg og spesielt vår trofaste rådgiver. Vi blir holdt løpende informert om våre plasseringer, om den generelle finansielle situasjonen og Alfred Bergs syn på den. Selv i dårlige tider har vi fått god avkastning

– Vibeke og Olav Dalseg

Våre rådgivere og nettverk

Våre rådgivere sitter tett på ny og oppdatert informasjonen om markedet. Ved investeringer over 2 millioner kroner får du en personlig rådgiver i Alfred Berg. Hvis du foreløpig ikke har så mye å investere, men planlegger å investere mer over tid, ta likevel kontakt så kan vi se hvordan vi kan hjelpe deg.

Philip Braathen

Investeringsrådgiver

+47 923 55 996

philip.braathen@alfredberg.com

Braathen har 16 års erfaring innen finans og startet i Alfred Berg i 2017 som rådgiver og forretningsutvikler i den direkte kundekanalen. I dag jobber han i gruppen som utvikler og vedlikeholder de sammensatte porteføljene til Alfred Berg og har egen kundeportefølje som rådgiver. Philip har arbeidserfaring fra Danske Bank, Nordea og HSBC Private Banking i Zürich og har også vært i eiendomsbransjon som investeringsansvarlig. Ved siden av jobberfaring er Philip Autorisert Finansanalytiker og innehar en MBA fra NHH.


Braathen har 16 års erfaring innen finans og startet i Alfred Berg i 2017 som rådgiver og forretningsutvikler i den direkte kundekanalen. I dag jobber han i gruppen som utvikler og vedlikeholder de sammensatte porteføljene til Alfred Berg og har egen kundeportefølje som rådgiver. Philip har arbeidserfaring fra Danske Bank, Nordea og HSBC Private Banking i Zürich og har også vært i eiendomsbransjon som investeringsansvarlig. Ved siden av jobberfaring er Philip Autorisert Finansanalytiker og innehar en MBA fra NHH.

Alexander Hofsmoen

Investeringsrådgiver

+47 913 34 473

Hofsmoen startet som rådgiver i Private Banking hos Deutsche Bank tilbake i 1997. Han er utdannet siviløkonom og har arbeidserfaring fra forskjellige selskap i inn- og utland. September 2013 begynte han hos Alfred Berg og bygde opp portefølje- og kundekonseptet som tilbys kunder med Aktiv Forvaltning eller Rådgivningsmandater. Alexander har spesielt fokus på fondseleksjon, rapportering og på å tilby optimale porteføljer


Hofsmoen startet som rådgiver i Private Banking hos Deutsche Bank tilbake i 1997. Han er utdannet siviløkonom og har arbeidserfaring fra forskjellige selskap i inn- og utland. September 2013 begynte han hos Alfred Berg og bygde opp portefølje- og kundekonseptet som tilbys kunder med Aktiv Forvaltning eller Rådgivningsmandater. Alexander har spesielt fokus på fondseleksjon, rapportering og på å tilby optimale porteføljer

forvalter

I Alfred Berg forvalter vi fond og verdier for mer enn 200 milliarder kroner, og har til enhver tid populære fond som det norske markedet etterspør.

aksjer

Vi er en del av Europas 2. største bank (BNP Paribas), med til sammen 5000 milliarder NOK til forvaltning. Dette gir oss globalt rekkevidde.

investeringer

I tillegg til vår dedikerte ekspertise på det nordiske markedet har vi et kompetent nettverk av analytikere og forvaltere i 37 land, som alle har direkte tilgang til sine lokale markeder.

fondsutvalg

Våre rådgivere opererer etter høyeste etiske standarder og er underlagt MIFID II (Direktiv om markeder i finansielle instrumenter). Dette regelverket gir deg som kunde god beskyttelse i lovverket.

Bli kontaktet av en rådgiver

Innen 24 timer vil du bli kontaktet av en rådgiver på telefon

Investeringsrådgiving