Vi forvalter din formue

Alfred Berg rangeres også i år som nr 1 både av institusjonelle investorer og av distributører konsulenter og fondsselektører i Prosperaundersøkelsene for 2021. Vi har også vunnet Morningstar Award 4 ganger for beste forvalter.
kantar 2021 external asset management 2021 award
kantar fund distributors and selectors award 2021
norske aksjser 2017 morningstar award
norske aksjer 2016 morningstar award

Vi forvalter større formuer

  • Personlig investeringsrådgiver
  • Skreddersydd risikoprofil og finansielle mål
  • Jevnlig evaluering og tilpassing i henhold til utviklingen

Bli kontaktet av en investeringsrådgiver

Innen 24 timer vil du bli kontaktet av en av våre investeringsrådgivere på telefon

Investeringsrådgiving versjon 2

Hvorfor velge Alfred Berg

Ettertraktede fond til enhver tid

I Alfred Berg forvalter vi fond og verdier for mer enn 200 milliarder kroner, og har til enhver tid populære fond som det norske markedet etterspør.

Global rekkevidde

Vi er en del av Europas 2. største bank (BNP Paribas), med til sammen 5000 milliarder NOK til forvaltning. Dette gir oss globalt rekkevidde.

Direkte tilgang til lokale markeder

I tillegg til vår dedikerte ekspertise på det nordiske markedet har vi et kompetent nettverk av analytikere og forvaltere i 37 land, som alle har direkte tilgang til sine lokale markeder.

«Vi er strålende fornøyd med vårt kundeforhold til Alfred Berg og spesielt vår trofaste rådgiver. Vi blir holdt løpende informert om våre plasseringer, om den generelle finansielle situasjonen og Alfred Bergs syn på den. Selv i dårlige tider har vi fått god avkastning»

— Vibeke og Olav Dalseg

Slik fungerer det

For å sette sammen en optimal portefølje er det viktig at vi blir godt kjent. Sammen skreddersyr du og rådgiveren din den beste investeringsstrategien for din situasjon.

01.

I Alfred Berg forvalter vi fond og verdier for mer enn 200 milliarder Rådgiveren setter opp et forslag basert på dine ønsker, forventet avkastning og risikoprofil

02.

Med rådgiveren går du igjennom forslagene, tilpasser og finner den beste strategien for investeringen

03.

To ganger i året evaluerer dere sammen investeringene og tilpasser porteføljen i henhold til utviklingen

Våre rådgivere og nettverk

Våre rådgivere sitter tett på ny og oppdatert informasjonen om markedet. Ved investeringer over 2 millioner kroner får du en personlig rådgiver i Alfred Berg. Hvis du foreløpig ikke har så mye å investere, men planlegger å investere mer over tid, ta likevel kontakt så kan vi se hvordan vi kan hjelpe deg.

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no