Hensyntagende til negative effekter av våre investeringer 

På et generelt grunnlag hensyntar vi negative effekter fra våre investeringer på verden rundt oss gjennom bruk av ekskluderinger og aktivt eierskap, men i dag er det for lite tilgjengelig data og for lite sammenlignbar data fra virksomhetene vi investerer i til at dette kan gjøres full ut for alle selskaper vi er investert i gjennom de ulike porteføljene. Det blir derfor vanskelig å aggregere dette på porteføljenivå. Vi ser at dette er i ferd med å endre seg til det bedre og vi vil også tilpasse og forbedre våre retningslinjer og prosesser etterhvert som det finnes datagrunnlag som vi kan arbeide med. Dette er et problem som alle forvaltere har og det er således ikke Alfred Berg spesifikt. 

Det vi gjør i dag for å unngå uønskede negative effekter av våre investeringer 

Vi ekskluderer selskaper: 

som bryter med internasjonale normer hvor noen viktige er nevnt her: 

UN Global Compact – 10 prinsipper innen disse 4 områdene: 

 • Menneskelige rettigheter – Potensiell negative effekter hvor mennesker blir uverdig behandlet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Arbeide – Potensiell negative effekt hvor mennesker blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Miljø – Potensiell negative effekt på miljøet – Selskap som ikke tar relevante miljøansvar investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Korrupsjon – Potensiell negativ effekt på rettferdighet i samfunnet – Selskap som ikke tar relevant ansvar i forbindelse med korrupsjon investerer vi ikke i – data kilde MSCI  

ILO – International Labor Organization – 8 fundamentale konvensjoner: 

 • Frihet til å organisere seg - Potensiell negative effekt hvor mennesker blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Retten til kollektivavtaler - Potensiell negative effekt hvor mennesker blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Konvensjoner mot tvangsarbeide - Potensiell negative effekt hvor mennesker blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Minimumsalder for arbeide - Potensiell negative effekt hvor barn blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • De verste barnearbeider - Potensiell negative effekt hvor barn blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Lik godtgjørelse - Potensiell negative effekt hvor mennesker blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Diskriminasjon - Potensiell negative effekt hvor mennesker blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI 

som produserer/videreformidler produkter med uønskede negative effekter: 

 • Alkohol – Potensiell negativ effekt på samfunnet,  barn- og familie liv, samt helse – Vi investerer ikke i selskap som har over 5% av sin produksjon eller distribusjon av dette – data kilde MSCI 
 • Tobakk – Potensiell negativ effekt på egen og families helse – Vi investerer ikke i selskap som har over 5% av sin produksjon eller distribusjon av dette – data kilde MSCI 
 • Kontroversielle våpen – Potensiell negativ effekt på krigsoffer – Vi investerer ikke i selskap som har over 5% av sin produksjon eller distribusjon av dette – data kilde MSCI 
 • Pornografi – Potensiell negativ effekt på mennesker som blir utnyttet - Vi investerer ikke i selskap som har over 5% av sin produksjon eller distribusjon av dette – data kilde MSCI 

Vi utøver aktivt eierskap for å påvirke selskaper til forbedring. Dette kan skje gjennom stemmegivning eller via direkte kontakt med selskapet på viktige bærekraftseffekter som vi mener selskapet må gjøre noe med. Vi kan gjøre dette på egen hånd, men også sammen med andre interessenter. Selskaper som ikke svarer til våre forventninger kan vi velge å ikke investere i.  

Noen av Alfred Bergs fond avviker fra det som er beskrevet over: 

De kan ha strengere kriterier som for eksempel ved at de ekskluderer produksjon av fossile drivstoff som har en veldig negativ effekt på miljøet via karbondioksidutslipp som bidrar til klimakrisens styrke når de brukes. Disse fondene er: 

 • Alfred Berg Nordic Small Cap ESG – Produksjon av fossilt brensel og bruk av dette i elektrisitetsproduksjon  – Kjent negativ effekt på miljøet – Vi investerer ikke i selskap som bedriver denne typen aktivitet 
 • Alfred Berg Nordic High Yield ESG – Produksjon av fossilt brensel og bruk av dette i elektrisitetsproduksjon  – Kjent negativ effekt på miljøet – Vi investerer ikke i selskap som bedriver denne typen aktivitet 

De kan ha mindre strenge kriterier, som for eksempel indeksfond eller kvantitative strategier. Disse fondene er:

 • Alfred Berg Indeks skal replikere OSEBX sammensetningen på Oslo Børs og tar derfor ikke hensyn til negative effekter av investeringene

Alfred Berg er som en del av BNP Paribas Asset Management å ansees som inkludert i BNP Paribas Asset Management sine retningslinjer for ansvarlig forretningsdrift. Disse er beskrevet her.