ESG-scoring rammeverk

Hos Alfred Berg er vi forpliktet til å generere langsiktig bærekraftig investeringsavkastning for kundene, samtidig som vi har en positiv innvirkning på miljøet, økonomien og samfunnet.

Vi tror at miljømessige, sosiale og styringshensyn (ESG), når de kombineres med tradisjonell finansiell analyse, kan hjelpe investorer til å forstå et bredere sett av risikoer og muligheter, og i sin tur ta bedre informerte investeringsbeslutninger.

Vårt proprietære ESG-scoringsrammeverk kvantifiserer disse hensynene. Konkret produserer den:

  • En poengsum på selskapsnivå basert på et selskaps prestasjoner på vesentlige ESG-problemer i forhold til konkurrenter i samme sektor.
  • En global ESG-score som samler gjennomsnittlig ESG-score til selskapene i en portefølje.

HVORDAN VI VURDERER SELSKAPER

Vi vurderer mer enn 13 000 utstedere av verdipapirer ved hjelp av en fire-trinns prosess. Poengsummene gjøres tilgjengelig internt for å lette ESG-integrasjon, forvalteransvar og mer.

VÅR FIRE-TRINNS PROSESS