Miljømessige og sosiale karakteristikker som fondet fremmer 

I forvaltningen av fondet ekskluderer vi selskaper: 

som bryter med internasjonale normer hvor noen viktige er nevnt her: 

UN Global Compact – 10 prinsipper innen disse 4 områdene: 

 • Menneskelige rettigheter – Potensiell negative effekter hvor mennesker blir uverdig behandlet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Arbeide – Potensiell negative effekt hvor mennesker blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Miljø – Potensiell negative effekt på miljøet – Selskap som ikke tar relevante miljøansvar investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Korrupsjon – Potensiell negativ effekt på rettferdighet i samfunnet – Selskap som ikke tar relevant ansvar i forbindelse med korrupsjon investerer vi ikke i – data kilde MSCI

ILO – International Labor Organization – 8 fundamentale konvensjoner: 

 • Frihet til å organisere seg - Potensiell negative effekt hvor mennesker blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Retten til kollektivavtaler - Potensiell negative effekt hvor mennesker blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Konvensjoner mot tvangsarbeide - Potensiell negative effekt hvor mennesker blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Minimumsalder for arbeide - Potensiell negative effekt hvor barn blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • De verste barnearbeider - Potensiell negative effekt hvor barn blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Lik godtgjørelse - Potensiell negative effekt hvor mennesker blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  
 • Diskriminasjon - Potensiell negative effekt hvor mennesker blir utnyttet – Selskap som ikke respekterer dette investerer vi ikke i – data kilde MSCI  

som produserer/videreformidler produkter med uønskede negative effekter: 

 • Alkohol – Potensiell negativ effekt på samfunnet, barn- og familie liv, samt helse – Vi investerer ikke i selskap som har over 5% av sin omsetning fra produksjon eller distribusjon av dette – data kilde MSCI 
 • Tobakk – Potensiell negativ effekt på egen og families helse – Vi investerer ikke i selskap som har over 5% av sin omsetning fra produksjon eller distribusjon av dette – data kilde MSCI 
 • Kontroversielle våpen – Potensiell negativ effekt på krigsoffer – Vi investerer ikke i selskap som har over 5% av sin omsetning fra produksjon eller distribusjon av dette – data kilde MSCI 
 • Pornografi – Potensiell negativ effekt på mennesker som blir utnyttet - Vi investerer ikke i selskap som har over 5% av sin omsetning fra produksjon eller distribusjon av dette – data kilde MSCI

I forvaltningen av fondet utøver vi aktivt eierskap for å påvirke selskaper til forbedring. Dette kan skje gjennom stemmegivning eller via direkte kontakt med selskapet på viktige bærekraftseffekter som vi mener selskapet må gjøre noe med. Vi kan gjøre dette på egen hånd, men også sammen med andre interessenter. Selskaper som ikke svarer til våre forventninger, kan vi velge å ikke investere i.  

Noen av Alfred Bergs fond avviker fra det som er beskrevet over: 

De kan ha strengere kriterier som for eksempel ved at de ekskluderer produksjon av fossilt drivstoff som har en veldig negativ effekt på miljøet via karbondioksidutslipp som bidrar til klimakrisens styrke når de brukes. Disse fondene er: 

 • Alfred Berg Nordic Small Cap ESG – Produksjon av fossilt brensel og bruk av dette i elektrisitetsproduksjon – Kjent negativ effekt på miljøet – Vi investerer ikke i selskap som bedriver denne typen aktivitet 
 • Alfred Berg Nordic High Yield ESG – Produksjon av fossilt brensel og bruk av dette i elektrisitetsproduksjon – Kjent negativ effekt på miljøet – Vi investerer ikke i selskap som bedriver denne typen aktivitet 

De kan ha strengere eller svakere kriterier, som for eksempel indeksfond, kvantitative strategier og andre fond. Disse fondene er: 

 • Alfred Berg Indeks skal replisere OSEBX sammensetningen på Oslo Børs og tar derfor ikke fremmer miljømessige eller sosiale karakteristikker. 
 • Alfred Berg Disruptive Technology 
 • Alfred Berg Euro IG
 • Alfred Berg Global

Alfred Berg er som en del av BNP Paribas Asset Management å ansees som inkludert i BNP Paribas Asset Management sine retningslinjer for ansvarlig forretningsdrift.  Disse er beskrevet her.