Ansvarlige investeringer – Visjon

I Alfred Berg, er vårt mål å oppnå langsiktig bærekraftig avkastning for våre kunder. Dette betyr at vi integrerer ansvarlige investeringer i vår aktive forvaltning. Gjennom dette vil vi bidra til endring for våre kunder og samfunnet.

Vi tror på:

  • ESG integrering hjelper oss å oppnå bedre risikojustert avkastning.
  • Vårt forvaltningsansvar er tilpasset ansvarlige investeringer.
  • Ansvarlig forvaltning er en mulighet og en forpliktelse.
  • Vi er en langsiktig, fremoverskuende investor.
  • En bærekraftig økonomi er avhengig av bærekraftige investeringsbeslutinger.
  • Å følge egne ESG kriterier er kritisk for å oppnå bærekraftsmålene i forvaltningen.

Hva betyr dette for oss?

ESG integrering hjelper oss å oppnå bedre risikojustert avkastning

ESG-integrasjon hjelper oss med å oppnå bedre risikojustert avkastning. Bærekraft er en langsiktig driver for risiko og avkastning. Med dette som bakteppe vil vi ta bedre investeringsbeslutninger om vi systematisk og eksplisitt integrerer ESG-faktorer i vår analyse og våre beslutninger.

Vårt forvaltningsansvar er tilpasset ansvarlige investeringer

Vårt forvaltningsansvar er tilpasset bærekraftige investeringer. Vi har en plikt overfor våre kunder å ta vel informerte investeringsbeslutninger, og ta nøye hensyn til omdømme, operasjonelle og økonomiske risikoer. ESG-faktorer er et sentralt element i dette.

Ansvarlig forvaltning er en mulighet og en forpliktelse

Ansvarlig forvaltning er en mulighet og en forpliktelse. Som langsiktige investorer tar vi ansvar for å påvirke selskaper og verden til det bedre. Dette omfatter blant annet stemmerett, dialog og oppfølging av retningslinjer. Vi tror at engasjement er mer effektivt enn ekskludering – selv om salg kan være en siste utvei.

Vi er en langsiktig, fremoverskuende investor

Vi er en langsiktige, framoverskuende investor. Vi analyserer fortiden for å bedre forutse fremtidig utvikling, mens vi vurderer den økonomiske modellen som best vil tjene oss på lang sikt.

En bærekraftig økonomi er avhengig av bærekraftige investeringsbeslutinger

En bærekraftig økonomi er avhengig av bærekraftige investeringsbeslutinger. Måten vi investerer på og samarbeider med selskaper som investorer kan være med på å forme verden rundt oss. Vi tror at styring av ESG-risiko vil gi mer bærekraftig langsiktig vekst samtidig som det vil påvirke finansiell avkastning.

Å følge egne ESG kriterier er kritisk for å oppnå bærekraftsmålene i forvaltningen.

Å følge egne ESG kriterier er viktig for å oppnå bærekraftsmålene i forvaltningen. Vi arbeider med hvordan vi kan integrere bærekraftshensyn mer fullstendig i vår virksomhet, inkludert hvordan vi administrerer våre fasiliteter og engasjerer våre ansatte.