Alfred Berg Rente

Alfred Berg Rente er en aktivt forvaltet renteportefølje som utnytter både rentedurasjon og kreditteksponering for å oppnå best mulig risikojustert avkastning over tid.
kantar 2021 external asset management 2021 award
kantar fund distributors and selectors award 2021
norske aksjser 2017 morningstar award
norske aksjer 2016 morningstar award

Det eneste rentefondet du trenger?

Aktivt forvaltet renteportefølje

Alfred Berg Rente er en aktivt forvaltet renteportefølje som utnytter både rentedurasjon og
kreditteksponering for å oppnå best mulig risikojustert avkastning over tid.

Fokus på diversifisering

Formålet med
fondet er å kunne tilby kunder en renteportefølje med fokus på diversifisering, risiko og
avkastning.

All analysekapasitet samlet i et fond.

All analysekapsitet i Alfred Berg samlet i et fond. Investeringskomiteen knyttet til Alfred Berg Rente består av ansvarlig for de ulike investeringsområdene.

Alfred Berg Rente diversifisering

*Kun for illustrasjon, innholdet i porteføljen vil variere over tid. (portefølje per 24.10.2023)

Alfred Berg Rente

  • Alfred Berg Rente er en aktivt forvaltet renteportefølje som utnytter både rentedurasjon og kreditteksponering
  • Formålet med fondet er å kunne tilby kunder en renteportefølje med fokus på diversifisering, risiko og avkastning
  • Porteføljen i Alfred Berg Rente styres av vår investeringskomité som løpende gjør justeringer i porteføljen basert på utviklingen i markedet.

Meld din interesse

Ønsker du å tegne i Alfred Berg Rente. Meld din interesse i skjemaet under.

Alfred Berg Rente

Alfred Berg Rente utvikling

«Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt

Godt å vite

Skattemessig behandling av fondet (kun for investorer i Norge)

Fondet er registrert som et rentefond i Sverige og investor vil derfor ikke måtte beskatte inntekter ved
årsskiftet (utsatt beskatning).

Informasjonen om skatt innebærer ingen skatterådgivning og gjengir kun de generelle og grunnleggende skatteregler for fondet og de andelseiere som er skattepliktige til Norge i henhold til dagens skatteregler.

Forvaltningshonorar:

Under NOK 1 000 000: 0,50 %

NOK 1 000 000 – 4 999 999: 0,45 %

Fra NOK 5 000 000: 0,40 %

Minstetegningen er på kr 100
Ingen tegnings- eller innløsningskostnader
Kurser stilles på daglig basis

Informasjonen her utgjør kun markedsføring og ikke råd. For fullstendig beskrivelse av vilkårene trykk her. Simulert avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene som investeres i fondet kan både øke og synke i verdi, og det er ikke sikkert du får tilbake hele den investerte kapitalen.

Team aktiv formuesforvaltning:

Rådgivere aktiv formuesforvaltning

Martin Gisvold

Martin Gisvold

Director – Investment solutions & advisory

+47 461 32 596

martin.gisvold@alfredberg.com

Nils Wierli Nilsen

Director – Investment solutions & advisory

+47 48 10 16 03

nils.nilsen@alfredberg.com

Alexander Hofsmoen

Alexander Hofsmoen

Director – Investment solutions & advisory

+47 913 34 473

alexander.hofsmoen@alfredberg.com

Investeringskomite aktiv formuesforvaltning

Bilde av Morten Steinsland

Morten Steinsland

Leder for renteteamet

Morten Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Han har arbeidet i selskapet siden 2010, og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har lang erfaring fra rentemarkedet. Han har tidligere jobbet 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.


Morten Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Han har arbeidet i selskapet siden 2010, og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har lang erfaring fra rentemarkedet. Han har tidligere jobbet 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.

Mats i Alfred Berg

Mats Wandrell

Senior porteføljeforvalter

Wandrell er senior porteføljeforvalter og har arbeidet i Alfred Berg siden 2015. Wandrell har jobbet i bransjen siden 1995 og har tidligere erfaring som porteføljeforvalter i Ålandsbanken, Swedbank og Nordea. Wandrell har også vært med å grunnlagt EME Partners, et hedgefond med fokus på Øst-Europa. Wandrell har en Bachelor i økonomi fra Stockholms universitet, han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.


Wandrell er senior porteføljeforvalter og har arbeidet i Alfred Berg siden 2015. Wandrell har jobbet i bransjen siden 1995 og har tidligere erfaring som porteføljeforvalter i Ålandsbanken, Swedbank og Nordea. Wandrell har også vært med å grunnlagt EME Partners, et hedgefond med fokus på Øst-Europa. Wandrell har en Bachelor i økonomi fra Stockholms universitet, han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.

Bilde av leif eriksrød

Leif Eriksrød

Leder aksjeteamet

Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.


Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Helge i Alfred Berg

Helge Arnesen

CEO

Arnesen er administrerende direktør i Alfred Berg Asset Management AS i Norge og Investeringsdirektør med overordnet ansvar for Alfred Bergs investeringer i det nordiske markedet. Arnesen har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet, og har vært ansatt i Alfred Berg siden 2010. Arnesen kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet, en del av Statens pensjonsfond. Tidligere erfaring inkluderer 10 år fra Livsforsikring, og flere år som rentetrader og porteføljeforvalter. Arnesen har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU/NHH /MIT


Arnesen er administrerende direktør i Alfred Berg Asset Management AS i Norge og Investeringsdirektør med overordnet ansvar for Alfred Bergs investeringer i det nordiske markedet. Arnesen har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet, og har vært ansatt i Alfred Berg siden 2010. Arnesen kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet, en del av Statens pensjonsfond. Tidligere erfaring inkluderer 10 år fra Livsforsikring, og flere år som rentetrader og porteføljeforvalter. Arnesen har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU/NHH /MIT

Bilde av Christian Grosch

Christian H Grosch

Head of Investment solutions & advisory, Portfolio manager TAA

Grosch er Head of Investment solutions & Advisory, Portfolio manager TAA. Grosch er medlem av Alfred Bergs investeringskomité med ansvar for taktisk aktivaallokering. Grosch har 15 års erfaring med rådgivning og forvaltning av balanserte mandater. Grosch bygget Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011. Grosch har til sammen 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Grosch har tidligere erfaring fra Storebrand og Industrifinans. Grosch er Siviløkonom, i tillegg til å være CFA charterholder.


Grosch er Head of Investment solutions & Advisory, Portfolio manager TAA. Grosch er medlem av Alfred Bergs investeringskomité med ansvar for taktisk aktivaallokering. Grosch har 15 års erfaring med rådgivning og forvaltning av balanserte mandater. Grosch bygget Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011. Grosch har til sammen 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Grosch har tidligere erfaring fra Storebrand og Industrifinans. Grosch er Siviløkonom, i tillegg til å være CFA charterholder.

Jordklode over ark med tall og grafer

Aktiv formuesforvaltning

Ta kontakt for en kostnadsfri og uforpliktende utarbeidelse av investeringsplan for aktiv forvaltning av din formue. Aktiv formuesforvaltning passer for privatpersoner, investeringsselskap og organisasjoner.