Oversikt over Tjuvholmen

Alfred Berg Nordic Gambak

Dette er et indeksuavhening aksjefond hvor forvalter plukker de beste selskapene i Norden. Fondet forvaltes etter samme aktive investerings-filosofi som har bidratt til solid meravkastning for Alfred Berg Gambak.

Økt diversifisering

En stor fordel med nordiske aksjer er at forvalter kan plukke likvide aksjer fra andre sektorer enn olje og sjømat, som er dominerende bransjer på Oslo Børs. I Norden får forvalter økt fleksibilitet med sektorer som er store i våre naboland, som helse, IT, konsum, materialer og industri, der vi eksempelvis finner det danske helseselskapet Novo Nordisk, det svenske industriselskapet Atlas Copco og det finske UPM Kymmene som leverer produkter innenfor fornybare materialer. Fordelen med å ha flere sektorer og land å investere i, er at de ikke går i takt.

Økt likviditet

For en forvalter er det viktig å ha tilstrekkelig likviditet i aksjene som skal kjøpes eller selges. Dette gir forvalteren lavere transaksjonskostnader og større fleksibilitet til å gjøre endringer i porteføljen. På en oversikt over de 20 mest likvide aksjene i Norden er det bare Equinor og DNB som når opp av norske selskaper. I de andre nordiske landene finnes det flere muligheter å investere i verdensledende globale selskaper. Store selskaper er generelt bedre på informasjonsflyt til investorer, og forvalter har dermed større og bedre tilgang på analyser.

Investeringsfilosofi

Forvalter kombinerer fundamental og sentimentalanalyse. Det er denne forvaltningsstrategien som har gitt Gambak solide resultater fra oppstart. Forvalter ser på nøkkeltall som selskapets vekst, lønnsomhet, soliditet, ledelse mm. I tillegg til å analysere selskapene fundamentalt, gjør forvalter også en analyse av sentiment. Sentiment kan beskrives med å ha medvind på børsen. Hvordan ser kapitalstrømmen ut for en aksje? Hva forventer analytikerne, kommer det endringer i deres prognoser? Hvordan er den underliggende trenden for aksjen? Hvor store volumer handles daglig? Dette er noe av det forvalterne tar stilling til med formål om å kjøpe gode aksjer på gode tidspunkter.

Martin Gisvold

Martin Gisvold

Director – Investment solutions & advisory

+47 461 32 596

martin.gisvold@alfredberg.com

Nils Wierli Nilsen

Director – Investment solutions & advisory

+47 48 10 16 03

nils.nilsen@alfredberg.com

Alexander Hofsmoen

Alexander Hofsmoen

Director – Investment solutions & advisory

+47 913 34 473

alexander.hofsmoen@alfredberg.com