Seminar: Norske aksjer & markedsutsikter

Sted: Hotel Continental, Oslo – Dato: 14.06.2023 – Tid: 12:00 (lett servering fra 11.30)


Leif Eriksrød vil kommentere den siste måneds utvikling i det norske aksjemarkedet. Hvilke sektorer og enkeltpapirer har hatt den beste utviklingen, og hvilke tror Alfred Bergs aksjeteam vil ha det fremover?

Christian H. Grosch vil gå gjennom Alfred Bergs markedssyn knyttet til vår aktivaallokering. Hvilke områder har bidratt til avkastningen så langt, og hvordan posisjonerer vi oss nå.


Agenda

Markedssyn og posisjonering:

Markedssynet ligger til grunn for Alfred Berg Optimal og våre andre porteføljer knyttet til aktiv formuesforvaltning. Christian H. Grosch, Head of Investment solutions & Advisory, vil gå gjennom vårt syn på markedet og hvordan vi nå er posisjonert.

Fokustema norske aksjer:

Leif Eriksrød vil kommentere den siste måneds utvikling i det norske aksjemarkedet. Hvilke sektorer og enkeltpapirer har hatt den beste utviklingen, og hvilke tror Alfred Bergs aksjeteam vil ha det fremover?


Kommende seminar – aktiv formuesforvaltning

30.08.2023: Fokustema nordisk cross-over