1920x480-blue-frozen-river

Alfred Berg vinner igjen

Morningstar fund awards 2016 norske aksjer

Gambak vinner
Senior man with his bike in the street, in town. Concept of active life elderly people.
30.01.2017

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade

Vedtektene i verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade endres herved etter Finanstilsynets godkjenning 16. Januar 2017.

Varainhoito
19.01.2017

Alfred Berg vil tilby aksjesparekonto

Så fort lovverket er på plass vil Alfred Berg tilby aksjesparekonto, sier Alexander Hofsmoen.

Våre løsninger

580x580-colorful-pencils-blue-background

Handle andeler

Her kan du handle andeler i Alfred Bergs og BNP Paribas´ fond.

580x580-man-by-fjord

Norske fond - Local Power

Se et utvalg av våre norske aksje- og rentefond.

580x580-alfred-berg-nordic-best-selection

Nordiske fond - Nordic Strength

Norden - vårt hjemmemarked. Nordiske aksje- og rentefond.

580x580-parvest-equity-india

Internasjonale fond - Global Reach

Internasjonale fond forvaltet fra vår globale organisasjon.

Mer fra Alfred Berg og BNP Paribas

630x215-meeting-with-client

Investeringsrådgivning

For deg som ønsker råd og løpende oppfølging.

630x215-taking-notes

Register din kundeinformasjon

LOGO_investors-corner_200x200

Investors' corner

A blog by BNP Paribas Investment Partners

200x200-sustainable-responsible-investment

An extensive range of sustainable and responsible investment funds from BNP Paribas investment Partners

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.