1920x480-spring-birch

Alfred Berg vinner igjen

Morningstar fund awards 2016 norske aksjer

Gambak vinner
630x215-wheat-field-morning
04.05.2016

Sterk interesse for nordisk renteforvaltning

Alfred Berg lanserte på slutten av fjoråret det nordiske rentefondet Alfred Berg Nordic Investment Grade. Mindre enn halvåret etter lanseringen har fondet passert 700 millioner norske kroner i forvaltningskapital, og alt tyder på at veksten vil fortsette.

630x215-rigg
03.05.2016

Se opptak fra vårt oljeseminar: Tid for oljeaksjer eller nok en tjuvstart?

Hadde du ikke anledning til å delta på oljeseminar med Ola Borten Moe, Trond Omdal og Leif Eriksrød i forrige uke, kan du nå se opptak av seminaret ved å følge linkene under.

Våre løsninger

580x580-colorful-pencils-blue-background

Handle andeler

Her kan du handle andeler i Alfred Bergs og BNP Paribas´ fond.

580x580-man-by-fjord

Norske fond - Local Power

Se et utvalg av våre norske aksje- og rentefond.

580x580-alfred-berg-nordic-best-selection

Nordiske fond - Nordic Strength

Norden - vårt hjemmemarked. Nordiske aksje- og rentefond.

580x580-parvest-equity-india

Internasjonale fond - Global Reach

Internasjonale fond forvaltet fra vår globale organisasjon.

Mer fra Alfred Berg og BNP Paribas

630x215-meeting-with-client

Investeringsrådgivning

For deg som ønsker råd og løpende oppfølging.

LOGO_investors-corner_200x200

Investors' corner

A blog by BNP Paribas Investment Partners

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.