Markedssyn: Tåler økonomien kombinasjonen av kraftig økende energipriser og økte renter?

Author avatar vegard hagen Publisert

Tåler økonomien kombinasjonen av kraftig økende energipriser og økte renter? Jo mer brutale sentralbanken er, jo større sjanse for et kraftig økonomisk tilbakeslag. Sentralbankenes primær bekymring er inflasjon. Dette innebærer raskere og kraftigere renteøkning. Utfallsrommet rundt hvor vi ender er stort og avhengig av hvor inflasjonen biter seg fast.

Første sjokket etter Russlands angrep på Ukraina har gitt seg og oljeprisen har falt tilbake. Gassprisen har steget på bakgrunn av at Russland holder tilbake eksport til Europa. Kronen har hentet seg inn etter svekkelse i kjølevannet av krigen i Ukraina. Aksje og kreditt sentimentet er preget av usikkerheten. Sentimentet endrer seg for fra uke til uke.

Verdsetting av globale aksjer er under snittet. I Norge har verdsetting kommet vesentlig ned på grunn av økte inntjeningsforventninger. Mange av råvareprisene faller tilbake fra de ekstreme toppene og dette vil redusere bidraget til inntjeningsforventningene for enkelte selskaper. Risikopremien for aksjer har blitt påvirket negativ av stigende renter, derimot har vi sett kompensasjon fra lavere prising.

Vi er nøytralvektet aksjer. Vi er overvektet norske aksjer på bekostning av nordiske og globale aksjer.

– Del artikkelen på sosiale medier