Markedssyn: Økende alternativ avkastning til aksjer

Author avatar vegard hagen Publisert

Voldsom renteoppgang og stor uro i kredittmarkedet, men kredittpåslag på nivåer som bruker være gode kjøp.

Inflasjonstakten er høy, men stor usikkerhet rundt hvor høy den underliggende inflasjonen vil være på sikt og hvilken effekt det vil ha på veksten. God vekst, men vi begynner å se tydelig tegn til at vekstutsiktene svekkes. Økt bekymring for en global resesjon har også fått oljeprisen til å slutte å stige. Kronen har svekket seg på bakgrunn av uro i finansmarkedene, ikke Norge spesifikt.

Aksje og kreditt sentimentet er preget av usikkerheten man ser. Sentimentet styres av makroøkonomiske nøkkeltall mellom rapporteringssesongene. Verdsetting av globale aksjer under snittet, kommet ned etter børsfall. I Norge har verdsetting kommet vesentlig ned. Risikopremie for aksjer har blitt påvirket negativ av stigende renter, derimot har vi sett kompensasjon fra lavere prising.

Vi er nøytralvektet aksjer. Vi er overvektet norske aksjer på bekostning av nordiske og globale aksjer. Vi har gått mer defensivt på kredittsiden. Se hele Alfred Berg Kapitalforvaltning sitt markedssyn med fokustema nordisk kreditt (investment grade) med Morten Steinsland.

– Del artikkelen på sosiale medier