Markedssyn desember 2020

Author avatar vegard hagen Publisert

Vaksine skaper optimisme tross oppblomstring av smitte på kort sikt. Vaksine forventes å normalisere vekstbilde i 2021. 4 kvartal 2020 blir et negativt kvartal.

Økonomisk vekst i 2021 og 2022 avhenger av hvor fort man har på plass en global vaksine. Markedet er optimistisk. Selv om Corona har svekket det global vekst har kredittkvaliteten til selskapet i det store bilde vært opprettholdt. På tross av bedre vekstbilde forventer vi at sentralbankene vil fortsette å støtte i flere år. Verdsetting er dyr, men trumfes av sentralbankenes program. Kredittspreadene er på de laveste nivåene man har sett i 2020. Markedet svinger mellom usikre makrotall som trekker spreader ut og «all in» fra sentralbanker som trekker spreader inn.

Aksje og kreditt sentimentet er sterkt. Sterkere fokus på aktiviteten fra sentralbankene og vaksine nyheter enn makro.

– Del artikkelen på sosiale medier