Markedssyn august – med fokustema nordisk kreditt

Author avatar vegard hagen Publisert

Noe usikkerhet i kraften av gjeninnhentingen, mye relatert til at Covid fortsatt ikke er løst.

Videre utvikling i markedet avhenger av om de høye inflasjonstallene vi nå ser vil vedvare, markedet ser gjennom disse tallene foreløpig. Hvis denne inflasjonen fester seg er rentenivået for lavt.

Etter kontinuerlige oppjusteringer av estimatene i råvaresektorene i 2021 ser vi nok en utflating her fremover grunnet usikkerhet på etterspørselssiden.

Den siste tiden har kronen svekket seg uten noen god forklaring. Signalene fra markedet spriker. Aksje og kreditt sentimentet er fortsatt sterkt. Verdsetting er dyr, men har kommet noe ned takket være økte inntjeningsforventninger.

Vi har ikke gjort de store endringene i porteføljen den siste tiden. Vi er nøytralvektet aksjer. Vi ser fortsatt verdi på kredittsiden. Se hele Alfred Berg Kapitalforvaltning sitt markedssyn med fokustema nordisk kreditt (investment grade)

– Del artikkelen på sosiale medier