Alfred Bergs Markedssyn

Author avatar Martin Gisvold Publisert

Etter en total nedstenging i 2. kvartal er vi nå i en periode med gjeninnhenting. Det er stor usikkerhet knyttet til styrken av gjeninnhentingen som påvirkes av videre utvikling av Corona.

Den økonomiske veksten i 2021 og 2022 avhenger av hvor fort man har på plass en global vaksine, markedet er optimistisk. Vi har opplevd rekordkraftig inntjeningsfall med tilhørende nedjusterte forventninger for 2020, men må ytterligere ned i 2021 på bakgrunn av at krisen varer lenger enn ventet.

Alle verdens sentralbanker er «all in». Det er sterkere fokus fra markedet på aktiviteten fra sentralbankene enn makro. Direkteavkastning for aksjer er ned, men fortsatt godt over lange renter. Vi er nøytralvektet aksjer, ser noe mer verdi i kreditt. Se alle våre fond her: https://www.alfredberg.no/funds