Seminar: God langsiktig verdi i nordisk high yield

Sted: Hotel Continental, Oslo – Dato: 15.02.2023 – Tid: 12:00 (lett servering fra 11.30)


2022 ble et år for historiebøkene – med negativt fortegn. Det var det verste året for obligasjonsinvestorer i nyere historie. En sjelden kombinasjon av kraftige renteøkninger og stigende kredittspreader var årsaken.

Ved inngangen til 2023 er situasjonen helt annerledes. Året kan fort bli et veldig godt obligasjonsår. Nordisk high yield er en viktig del av porteføljene knyttet til aktiv formuesforvaltning. 

Nordisk high yield – med forvalter Henrik Høyerholt

Mange finansielle risikoindikatorer stanger nå i taket. Det er både et uttrykk for at risikoen er svært høy og at situasjonen kan bli bedre. Selv om usikkerheten og utfallsrommet er stort mener vi avkastningen i obligasjonsmarkedet vil bli langt høyere i 2023 sammenliknet med 2022. Løpende rente er vesentlig høyere samtidig som enda mer usikkerhet er priset inn. Det gir høyere løpende avkastning og vesentlig bedre nedsidebeskyttelse.

Ved inngangen til 2023 priser markedene inn at 3 måneders pengemarkedsrente i Norge, Sverige og Euro-land skal være ca. 3,5% ut året. Tror vi på markedet er Norges Bank straks ferdig med rentehevingene, men vi får ingen rentekutt i overskuelig fremtid. Sentralbankene har valget mellom to onder – inflasjon eller resesjon. For lave renter gir for høy inflasjon. For høye renter gir resesjon. Kredittspreadene steg også kraftig gjennom 2022 og er nå på attraktive nivåer. Hvordan vil disse utvikle seg gjennom 2023?

Sektorkonsentrasjon ga utfordringer i 2022. Spesielt innen svensk eiendom. Verdien av god diversifisering ble nok en gang tydelig. Som den ble i 2014 og 2015 da norske oljerelaterte obligasjoner falt kraftig. Nye utfordringer vil komme.  Hvilken sektor rammes neste gang? 

Forvalter av fondet Henrik Høyerholt vil på seminaret diskutere de mulighetene vi ser i markedet fremover, og utsiktene for Alfred Berg Nordic High Yield i 2023.


Agenda

Markedssyn og posisjonering:

Markedssynet ligger til grunn for Alfred Berg Optimal og våre andre porteføljer knyttet til aktiv formuesforvaltning. Christian H. Grosch, Head of Investment solutions & Advisory, vil gå gjennom vårt syn på markedet og hvordan vi nå er posisjonert.

Fokustema nordisk high yield:

Vi ser god langsiktig verdi i nordisk high yield. Henrik Høyerholt, Portfolio manager High Yield, vil føre oss gjennom hvilke muligheter vi ser i dette markedet fremover.

Verdien av aktiv formuesforvaltning:

Alexander Hofsmoen, Director Investment solutions & Advisory, forklarer verdien av porteføljene knyttet til aktiv formuesforvaltning.


Kommende seminarer – aktiv formuesforvaltning

19.04.2023: Fokustema norske aksjer

14.06.2023: Fokustema nordiske aksjer

16.08.2023: Fokustema nordisk cross-over