Norske fond – Local Power

Lokal tilstedeværelse er nøkkelen til god forvaltning og gode kundeopplevelser. Alfred Berg forvalter norske pengemarkedsfond, obligasjonsfond og aksjefond. Aktiv forvaltning er avgjørende for å skape attraktiv avkastning i rente- og aksjemarkedene.

Våre fond er kjennetegnet av:

  • Aktiv forvaltning
  • Tydelige, forutsigbare og etterprøvbare investeringsprosesser
  • Erfarent og kompetent forvalterteam

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no