Nordiske fond – Nordic Strength

Lokal tilstedeværelse i Norden gir Alfred Berg et fortrinn i forvaltningen av nordiske aksjefond, eiendomsfond og rentefond – Nordic Strength. Nordiske fond er et attraktivt alternativ til norske og globale fond. Norden blir ofte beskrevet som «en investeringsverden i miniatyr». Regionen gir tilgang til lokale og globale selskaper innenfor de fleste sektorer som gir god risikospredning. Norden anses som et av de mest stabile regionene i verden og at 3 av 13 land med en AAA-kredittrating er Nordiske gjør at mange velger å investere nordisk.

Alfred Bergs nordiske investeringsløsninger kjennetegnes av:

  • Lokale tilstedeværelse
  • Aktivt forvaltede fond
  • Erfarent og kompetent forvalterteam

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no