Internasjonale fond – Global Reach

Gjennom BNP Paribas Asset Management gir Alfred Berg tilgang til internasjonale investeringsløsninger – Global Reach.

BNP Paribas Asset Management har forvaltere rundt hele kloden og forvalter alle større aktivaklasser. Dette inkluderer globale aksjer, europeiske aksjer, konvertible obligasjoner og emerging markets aksjer og -renter. Alfred Berg gir tilgang til kompetansen, forvalterne og investeringsløsningene i en global organisasjon. Se også Investors’ Corner.

BNP Paribas Asset Management

  • En av verdens ledende forvaltere
  • Globale og lokale forvalterteam med lokal tilstedeværelse
  • En av de ledende forvaltningshusene i Emerging markets
  • Aktiv- og indeksforvaltning. Smart Beta.
  • Likviditetsforvaltning i EUR og USD

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no