Ny kunde

Første gang du tegner andeler i ett av Alfred Bergs eller BNP Paribas Asset Management fond må du opprette et kundeforhold med Alfred Berg.

Bli kunde med BankID

For å bli elektronisk kunde trenger du BankID. Du svarer på spørsmål i vårt elektronisk kundeskjema og signerer med BankID.

Etter at vi har kontrollert opplysningene vi har fått fra deg, vil vi sende deg en e-mail med ny VPS konto som benyttes for å handle via VPS Investortjeneste.

For å komme inn på VPS Investortjeneste trenger du BankID. Via VPS-konto kan du handle fond, starte spareavtaler og få tilgang til din postkasse.

Bli kunde uten BankID

Du kan etablere kundeforhold samtidig som du tegner dine første fondsandeler. For å opprette kundeforhold uten BankID er vi, ifølge Hvitvaskingloven, pliktig til å innkreve bekreftet kopi av gyldig legitimasjon fra deg.

Bekreftet kopi kan gis av en offentlig etat, som for eksempel bank, advokat, revisor eller politi. Bekreftet kopi av ID må sendes til oss pr. post eller leveres ved personlig oppmøte. Vi kan motta bekreftet kopi av legitimasjon elektronisk, bare dersom avsender er den som har bekreftet legitimasjonen.

Alle våre nye kunder uten BankID trenger å fylle ut og signere følgende skjema

Fyll så ut tegningsblanketten. Når du har sendt inn din første tegningsblankett til Alfred Berg sammen med gyldig identifikasjon, ifølge krav beskrevet ovenfor, kan vi om ønskelig opprette en VPS-konto. Deretter tegnes fondsandelene du har bestilt.

Del denne siden :

Kjøpe andeler

Innlogging via BankID

Innlogging via VPS-konto

Tegningsblanketter

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no