Innlogging via BankID

Innlogging med BankID er bare for eksisterende kunder. Har du ikke andeler i våre fond fra før, vennligst ta kontakt med vårt Kundeadministrasjon.

Har du ikke BankID, eller ønsker du å bruke en eksisterende VPS-konto hvor Alfred Berg ikke er kontofører, ber vi deg fylle ut og sende oss et av våre skjema for engangstegning eller spareavtale.

Ditt kundeforhold aktiveres så snart transaksjonen er oppgjort hos VPS.

Kjøpe andeler via vår kundeportal:

Etter at kundeforholdet er etablert, kan du kjøpe og selge andeler via vår kundeportal.

Vær oppmerksom på at ordrer som registreres via vår kundeportal (VPS Investortjenesten) må registreres innen kl. 09:50 for å få samme dags sluttkurser. Kursfastsettelse vil skje samme dag etter at tegningsbeløpet blir valutert fondets bankkonto.
Ordrer som mottas etter kl. 09.50 vil utføres til neste virkedags sluttkurser. Grunnen til dette er begrensninger hos Nets som fører til at tegningsbeløpet ikke blir valutert fondets bankkonto før neste dag.

For utenlandskregistrerte fond vil du få tegningskurs først når både tegningsordre og tegningsbeløpet er mottatt av Alfred Berg (innen kl. 09.50 for neste virkedags kurs). Kursfastsettelse vil skje samme dag som tegningsbeløpet blir valutert fondets bankkonto.

Del denne siden :

Innlogging Innskuddspensjon med BankID

Informasjon om BankID

Du kan logge inn med BankID fra hvilken som helst norsk bank.

Husk å ha klar kodebrikken du bruker i nettbanken din.

Din sikkerhetskode er et engangspassord fra et kodekort, kort eller kodekalkulator som du har fått fra din bank.

→ Dette er BankID

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no