Handle andeler

Det er ingen kostnader knyttet til kjøp eller salg i våre fond. Fondet belastes med en forvaltningsprovisjon, som blant annet dekker forvaltning og drift av fondet, herunder rapportering til kunder, VPS-gebyrer, revisjon og lignende.

Ny kunde

Første gang du tegner andeler i ett av Alfred Bergs eller BNP Paribas Asset Management fond må du opprette et kundeforhold med Alfred Berg.

Innlogging via BankID

Innlogging med BankID er bare for eksisterende kunder.

Kjøpe andeler med tegningsblanketter

Har du ikke BankID, eller ønsker du å bruke en eksisterende VPS-konto hvor Alfred Berg ikke er kontofører, ber vi deg fylle ut og sende oss et av våre skjema for engangstegning eller spareavtale.

Spørsmål og Svar

En oversikt over vanlige spørsmål og svar i forbindelse med tegning av andeler.

Del denne siden :

Innløse andeler

Beskjed om innløsning av andeler gis skriftlig med signatur per post, telefaks eller scannet kopi sendt per email. Frist for å få dagens kurs er kl 12.00. Ordre kan sendes via post, faks, e-mail eller registreres online (VPS Investortjeneste).

Alle type ordrer som mottas etter kl. 12.00 vil utføres til neste virkedags kjøp/salgskurs.

Våre innløsningsblanketter

Våre innløsningsblanketter finner du her.

Ønsker du å kjøpe andeler i Alfred Berg Humanfond?

Innlogging via VPS-konto

Innlogging for kunder med en eksisterende VPS-konto hvor Alfred Berg er kontofører.

→ Logg inn

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no